076 Підприємництво та торгівля (дф)

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 076 ПІДПРИЄМНИТЦО ТА ТОРГІВЛЯ  

 

Освітній рівень - третій (доктор філософії) освітньо-науковий

Обсяг освітнього компонентів – 3,0 кредита ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Наукові проблеми економічної діяльності

Силабус

Світові тенденції та практика розвитку територіальних структур

Силабус

Тайм - менеджмент

Силабус

Технології прогнозування і стратегії розвитку будівельного підприємства 

Силабус

Форсайтинг: методи прогнозування економічного і соціального розвитку

Силабус

Цифрові технології в маркетингу

Силабус