133 Галузеве машинобудування

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  

 

Освітній рівень - перший (бакалаврський) професійний

Обсяг освітнього компоненту – 3,0 кредити ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Безпека на транспорті

Силабус

Електронні системи керування автомобілів

Силабус

Історія інженерної діяльності

Силабус

Основи професійної діяльності

Силабус

Основи технічної діагностики

Силабус

Перевезення небезпечних вантажів

Силабус

Розумний транспорт

Силабус

Технологічне обладнання підприємств технічного сервісу

Силабус

 

Обсяг освітнього компоненту – 4,0 кредити ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Будівельна механіка та металоконструкції машин

Силабус

Гідро - і пневмоприводи будівельних машин і автомобілів

Силабус

Динаміка і міцність машин

Силабус

Дорожні машини і обладнання

Силабус

Експлуатаційні матеріали

Силабус

Інформаційні системи і технології на транспорті

Силабус

Корозія металів

Силабус

Маніпулятори та промислові роботи

Силабус

Машини для виробництва будівельних матеріалів

Силабус

Механізований інструмент

Силабус

Організація навантажувально-розвантажувальних робіт

Силабус

Основи технічної творчості

Силабус

Технічна експертиза ДТП

Силабус

Технологічні основи машинобудування

Силабус

Трансмісії будівельних машин і автомобілів

Силабус

Транспортна логістика

Силабус

Триботехніка

Силабус

Чисельні методи рішення інженерних задач

Силабус