133 Галузеве машинобудування (м)

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  

 

Освітній рівень - другий (магістерський) професійний

Обсяг освітнього компоненту – 4,0 кредити ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Виробнича експлуатація будівельних машин

Силабус

Ергономіка

 

Інтелектуальна власність

 

Ліцензування та сертифікація на автотранспорті

Силабус

Організація автомобільних перевезень

Силабус

Організація автосервісного виробництва

Силабус

Основи менеджменту та підприємництва

 

Основи наукових досліджень

Силабус

Спецтехніка в будівництві

Силабус

Технологія комп'ютерного моделювання в машинобудуванні

Силабус