191 Архітектура та містобудування (м)

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 191 АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ  

 

Освітній рівень - другий (магістерський) професійний, науковий

 

  ОП «Архітектура будівель і споруд»   

  ОП «Архітектура будівель і споруд (науковці)»  

Спеціальні (фахові компоненти)

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Компоненти

Силабуси

Регулювання містобудівної діяльності

Силабус

Регулювання містобудівної діяльності

Силабус

Управління природоохоронною діяльністю

Силабус

Управління природоохоронною діяльністю

Силабус

Містобудівний кадастр

Силабус

Містобудівний кадастр

Силабус

Особливості проектування спортивних будівель та споруд

Силабус

Особливості проектування спортивних будівель та споруд

Силабус

Промислова інфраструктура міста і міських агломерацій

Силабус

Промислова інфраструктура міста і міських агломерацій

Силабус

Благоустрій та озеленення міських територій

Силабус

Благоустрій та озеленення міських територій

Силабус

Реновація промислової забудови

Силабус

Реновація промислової забудови

Силабус

Управління проектами

Силабус

Управління проектами

Силабус

Естетика міського та природного довкілля

Силабус

Естетика міського та природного довкілля

Силабус

Сучасні архітектурно-конструктивні рішення висотних будівель

Силабус

Сучасні архітектурно-конструктивні рішення висотних будівель

Силабус

Інженерне забезпечення будівель з використанням енергозберігаючих технологій

Силабус

Інженерне забезпечення будівель з використанням енергозберігаючих технологій

Силабус

Ландшафтний дизайн та дизайн обладнання середовищних систем

Силабус

Дизайн інтер'єру

Силабус

  ОП «Дизайн архітектурного середовища»  

  ОП «Містобудування»  

Спеціальні (фахові компоненти)

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Компоненти

Силабуси

Регулювання містобудівної діяльності

Силабус

Регулювання містобудівної діяльності

Силабус

Сучасні архітектурно-конструктивні рішення висотних будівель

Силабус

Містобудівний кадастр

Силабус

Критика сучасних теорій дизайна

Силабус

Культурологічні аспекти туристично-рекреаційного середовища

Силабус

Містобудівний кадастр

Силабус

Особливості проектування спортивних будівель та споруд

Силабус

Дизайн інтер'єра

Силабус

Промислова інфраструктура міста і міських агломерацій

Силабус

Благоустрій та озеленення міських територій

Силабус

Благоустрій та озеленення міських територій

Силабус

Сучасні будівельні матеріали та конструкції

Силабус

Сучасні будівельні матеріали та конструкції

Силабус

Управління проектами

Силабус

Управління проектами

Силабус

Ландшафтний дизайн та дизайн обладнання середовищних систем

Силабус

Реновація міських територій

Силабус

Управління природоохоронною діяльністю

Силабус

Управління природоохоронною діяльністю

Силабус

Інженерне забезпечення будівель з використанням енергозберігаючих технологій

Силабус

Інженерне забезпечення будівель з використанням енергозберігаючих технологій

Силабус

Естетика міського та природного довкілля

Силабус

Ландшафтний дизайн та дизайн обладнання середовищних систем

Силабус