191 Архітектура та містобудування

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 191 АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ  

 

Освітній рівень - перший (бакалаврський) професійний

Обсяг освітнього компоненту – 2,0 кредити ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Архітектурна пластика робота в матеріалі

 

Архітектурне моделювання 1

Силабус

Архітектурне моделювання 2

Силабус

Архітектурно-дизайнерська морфогія

 

Естетика архітектури

 

Живопис (спецкурс)

Силабус

Живопис і колористичні гармонії

 

Композиційне моделювання

 

Скульптура

Силабус

Скульптура і пластичне моделювання

 

Скульптура малих форм

 

Сучасне архітектурне формоутворення

 

 

Обсяг освітнього компоненту – 3,0 кредити ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

BIM технології в архітектурному проектуванні

 

Архітектурна фотограмметрія і моделювання об'єктів

 

Архітектурний менеджмент та адміністрування

 

Інноваційні технології в архітектурі

 

Основи реконструкції та реставрації архітектурних об'єктів

Силабус

Сталий розвиток в архітектурі

 

 

Обсяг освітнього компоненту – 4,0 кредити ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Архітектура курортних готелів

 

Передпроектний містобудівний аналіз в архітектурі

Силабус

Проектування об'єктів в екстремальних умовах

 

 

Спеціальні (фахові) компоненти за профілізаціями

Архітектура будівель і споруд  Дизайн архітектурного середовища  Містобудування  Реконструкція та реставрація архітектурних об'єктів