191 Архітектура та містобудування (дф)

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 191 АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ  

 

Освітній рівень - третій (доктор філософії) освітньо-науковий

Обсяг освітнього компонентів – 3,0 кредита ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Інформаційні технології та моделювання в проектуванні і будівництві

Силабус

Ландшафтний дизайн

Силабус

Художнє проектування та колористика в дизайні архітектурного середовища

Силабус

Вивчення історико-культурної спадщини історичного поселення

Силабус

Архітектурно-містобудівна екологія

Силабус

Сучасний благоустрій та озеленення територій

Силабус

Збереження та валоризація архітектурної спадщини

Силабус

Типологія планування та забудови міст

Силабус

Промислова інфраструктура

Силабус