192 Будівництво та цивільна інженерія (дф)

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ  

 

Освітній рівень - третій (доктор філософії) освітньо-науковий

Обсяг освітнього компонентів – 3,0 кредита ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Математичні методи досліджень будівельних конструкцій

Силабус

Сучасні композиційні матеріали на силікатній матриці

 Силабус

Структуроутворення, твердіння та руйнування композиційних будівельних матеріалів

Силабус

Високотехнологічні бетони на механоактивованих мінеральних в'яжучих речовинах

Силабус

Наукові проблеми механіки грунтів

 Силабус

Нелінійні підходи в механіці грунтів

 Силабус

Енергозберігаючі технології тепло- та холодопостачання будівель

Силабус

Удосконалення енергетичних параметрів технологічних процесів ТГПтаВ

 Силабус

Наукові проблеми інтенсифікації фільтрувальних споруд

Силабус 

Чисельні методи рішення задач гідравліки, водопостачання та водовідведення

 Силабус

Розрахунок та проектування сучасних будівельних конструкцій з метала, дерева та пластмас

 Силабус

Сейсмостійкість будівель і споруд

 Силабус

Розрахунок бетонних, залізобетонних та кам'яних конструкцій, пошкоджених в процесі експлуатації

Силабус

Деформаційно-силова модель залізобетону

 Силабус

Просторова робота залізобетонних балкових систем. Теорія та методи розрахунку

 Силабус

Прогнозування параметрів і оптимізація організаційно-технологічних рішень

 Силабус

Визначення новизни і рівня технологічних рішень в будівництві і реконструкції

Силабус