192 Будівництво та цивільна інженерія

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ  

 

Освітній рівень - перший (бакалаврський) професійний

Обсяг освітнього компоненту – 2,0 кредити ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Метали та зварювання в будівництві

Силабус

Гідрологія та гідрометрія

 

Проектування будівель і споруд

 

 

Обсяг освітнього компоненту – 3,0 кредити ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Електропостачання і електрообладнання в будівництві

Силабус

Основи технічного нагляду у будівництві

 

Метрологія та стандартизація

Силабус

Теплопередача в будівельних конструкціях

Силабус

Каркасно-монолітне домобудівництво

Силабус

Геотехнічні споруди

 

Очищення вентиляційних викидів

 

Основи та фундаменти (спецкурс)

 

 

Спеціальні (фахові) компоненти за профілізаціями

Промислове та цивільне будівнцтво  Архітектурно-будівельний інжиніринг  Водопостачання і водовідведення  Організація технічного нагляду в будівництві  Теплогазопостачання і вентиляція  Мости і транспортні тунелі  Адитивні технології  Конструювання у промисловому та цивільному будівництві  Інформаційні технології в будівництві (ВІМ)  Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів  Автомобільні дороги  Міське будівництво та господарство