193 Геодезія та землеустрій

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ  

 

Освітній рівень - перший (бакалаврський) професійний

Обсяг освітнього компоненту – 3,0 кредити ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Економіка нерухомості

 

Інвестиційний аналіз

 

Регулювання містобудівної діяльності

 

Геологія і геоморфологія

 

Електронні геодезичні прилади

 

GPS технології

 

 

Обсяг освітнього компоненту – 4,0 кредити ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Основи будівельної справи

Силабус

 

Обсяг освітнього компоненту – 5,0 кредити ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Комп'ютерна графіка

 

 

Обсяг освітнього компоненту – 6,0 кредити ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Топографічне і землевпорядне креслення 1

Силабус

Топографічне і землевпорядне креслення 2

Силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти за профілізаціями

Землеустрій та кадастр  Геодезія  Геоінформаційні системи і технології