194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 194 ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

 

Освітній рівень - перший (бакалаврський) професійний

Обсяг освітнього компоненту – 2,0 кредити ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Теплогазопостачання і вентиляція

 

Аналіз якості природних вод

 

 

Обсяг освітнього компоненту – 3,0 кредити ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Теплопередача в будівельних конструкціях

Силабус

Основи та фундаменти (спецкурс)

 

Геотехнічні споруди

 

Сільськогосподарське водопостачання і обводнення

 

Ремонт та реконструкція водогосподарських об'єктів

 

Міське водне господарство

 

Теоретичні основи технології кондиціонування  природних та стічних вод

 

 

Спеціальні (фахові) компоненти за профілізацією

Гідротехнічне будівництво Водний інжиніринг Гідромеліорація