194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (м)

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 194 ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

 

Освітній рівень - другий (магістерський) професійний

 

  ОП «Гідротехнічне будівництво»  

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Будівництво в складних умовах

Силабус

Технологія підготовки та очищення води на підприємствах

Силабус

Інформаційні технології у гідротехнічному будівництві

Силабус

Протисельві та протилавинні споруди

Силабус

Берегозахисні споруди

Силабус

Мікробіологічні процеси очистки природних і стічних вод

Силабус

Технологія будівельного виробництва

Силабус

Еколого-меліоративний моніторинг водних ресурсів

Силабус

Водні шляхи та порти

Силабус

Оцінювання та вибір придатності технології очищення води

Силабус

 

  ОП «Раціональне використання та охорона водних ресурсів»  

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Технологія підготовки та очищення води на підприємствах

Силабус

Інформаційні технології у гідротехнічному будівництві

Силабус

Біотехнології комбінованих очисних споруд

Силабус

Обстеження, ремонт та реконструкція гідротехнічних споруд меліоративного призначення

 

Мікробіологічні процеси очистки природних і стічних вод

Силабус

Технологія будівельного виробництва

Силабус

Вплив роботи споруд водогосподарського комплексу на водні ресурси

Силабус

Екологічна безпека  меліорованих земель

 

Оцінювання та вибір придатності технології очищення води

Силабус

Ресурсозберігаючі технології зрошення

Силабус

 

  ОП «Гідромеліорація»  

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Протисельві та протилавинні споруди

Силабус

Технологія підготовки та очищення води на підприємствах

Силабус

Обстеження, ремонт та реконструкція гідротехнічних споруд меліоративного призначення

 

Будівництво в складних умовах

Силабус

Еколого-меліоративний моніторинг водних ресурсів

Силабус

Мікробіологічні процеси очистки природних і стічних вод

Силабус

Екологічна безпека  меліорованих земель

 

Берегозахисні споруди

Силабус

Ресурсозберігаючі технології зрошення

Силабус

Інформаційні технології у гідротехнічному будівництві

Силабус