275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ)  

 

Освітній рівень - перший (бакалаврський) професійний

Обсяг освітнього компоненту – 4,0 кредити ECTS

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Аналіз ефективності логістичних систем

Силабус

Економічні зв'язки та зовнішньо-економічна діяльність на транспорті

Силабус

Інформаційні технології в управлінні міжнародними перевезеннями

Силабус

Комерційна робота на транспорті

Силабус

Логістичні системи міжнародних перевезень

Силабус

Міські та регіональні логістичні системи

Силабус

Організація контейнерних перевезень

Силабус

Організація та безпека дорожнього руху

Силабус

Основи маркетингу

Силабус

Основи наукових досліджень

Силабус

Основи підприємництва

Силабус

Основи теорії систем і управління

Силабус

Проектний аналіз

Силабус

Розумний транспорт і логістика для міст

Силабус

Системи управління транспортом

Силабус

Сучасні технології доставки вантажів

Силабус

Теорія запасів

Силабус

Технічна експертиза ДТП

Силабус

Технічні засоби регулювання дорожнього руху

Силабус

Транспортне планування міст

Силабус

Транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних шляхів

Силабус

Транспортно-складські комплекси

Силабус

Трансфер інновацій в логістичних системах

Силабус

Шляхи сполучення та транспортна телематика

Силабус