076 Підприємництво та торгівля

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ  

 

Освітній рівень - перший (бакалаврський) професійний

Обсяг освітнього компоненту – 4,0 кредити ЄКТС

 

 Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Аналіз ринку нерухомості

Силабус

Аудит будівельних підприємств

Силабус

Бізнес-планування будівельної діяльності

 

Гроші та кредит

Силабус

Екологічний менеджмент на підприємстві

 

Економіка ЖКГ

Силабус

Економіка нерухомості

Силабус

Економіка праці і соціально-трудових відносин

Силабус

Електронні системи документообігу

Силабус

Електронні системи документообігу на будівельному підприємстві

 

Інвестиційний менеджмент

Силабус

Капітал підприємства: формування і використання

Силабус

Культурологія

 

Логістика

Силабус

Організація виробництва

Силабус

Оцінка ефективності інвестиційних проектів

Силабус

Правові основи управління нерухомістю

Силабус

Регіональна економіка

Силабус

Ріелтерська діяльність

Силабус

Страхування в будівництві

Силабус

Тайм-менеджмент

 

Технологія експлуатації будівель і споруд

Силабус

Управління інноваціями

Силабус

Управління витратами суб’єктів підприємництва

Силабус