126 Інформаційні системи та технології

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 126 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

Освітній рівень - перший (бакалаврський) професійний

Обсяг освітнього компоненту – 4,0 кредити ECTS

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Менеджмент

 

Бізнес-аналітика

 

Маркетинг

 

Цінова і продуктова політика

 

Основи графічного дизайну

 

3-D моделювання

 

Системний аналіз

Силабус

Дослідження операцій

 

Логістика

 

Інвестиційний аналіз

 

Комп'ютерні мережі

 

Комп'ютерні системи обробки текстової, графічної та мультимедійноїграфічноїінформації

Силабус

Пошукова оптимізація веб-застосувань

 

Технології контекстної реклами

 

Теорія ігор

Силабус

Методи оптимізації

 

Теорія прийняття рішень

 

Економетрія

 

Безпека інформаційних систем

 

Сертифікація, стандартизація та захист програмних продуктів

 

Динамічне програмування

 

Оптимальне керування