Загальні вибіркові компоненти (третій (науковий) рівень - доктор філософії)

  ЗАГАЛЬНІ ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ  

 

Освітній рівень – третій (науковий) рівень –доктор філософії

  076 ОП «Підприємництво та торгівля»  

  191 ОП «Архітектура та містобудування»  

Персональний брендінг та управління діловим іміджем

Силабус

Науковий стиль мови і письма

Силабус

Основи патентознавства та авторського права 

Силабус

Основи патентознавства та авторського права

Силабус

Правове регулювання господарської діяльності в будівництві

Силабус

Правове регулювання господарської діяльності в будівництві

Силабус

  192 ОП «Будівництво та цивільна інженерія»  

 

Науковий стиль мови і письма

Силабус

 

 

Інформаційні технології та моделювання в проектуванні і будівництві

Силабус

 

 

Основи патентознавства та авторського права

Силабус

 

 

Управління науковими та інноваційними проектами

Силабус

 

 

Планування експерименту