192 Будівництво та цивільна інженерія (м)

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 192 "БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ  

 

Освітній рівень - другий (магістерський) професійний, науковий

 

 ОП «Автомобільні дороги та аеродроми» 

 ОП «Архітектурно-будівельний інжиніринг» 

Спеціальні (фахові компоненти)

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Компоненти

Силабуси

Основи формування кошторисної документації

 

Реконструкція і реставрація архітектурних об`єктів

Силабус

Інтелектуальна власність

 

Сучасна нормативна база та контроль якості в будівництві

Силабус

Основи ергономіки автомобільних доріг

Силабус

Інженерне забезпечення будівель з використанням енергозберігаючих технологій

Силабус

ВІМ-технології

 

Містобудівний кадастр

Силабус

Будівництво автомобільних доріг та аеродромів в особливих умовах

Силабус

Техноекологія в будівництві

Силабус

Фундаменти в особливих умовах

 

Технологія теплоізоляційних матеріалів

Силабус

Експлуатація автомобільних доріг

 

Обстеження та оцінка технічного стану будівельних об'єктів

 

Обстеження, контроль якості та експериментальне випробування будівельних конструкцій

 

Економіка будівельної галузі

 

Конструювання дренажів та водопропускних споруд на автомобільних дорогах

Силабус

Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій

Силабус

Енергоаудит

 

Організація бізнесу

Силабус

 ОП «Адитивні технології» 

 ОП «Водопостачання та водовідведення»  

Спеціальні (фахові компоненти)

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Cилабуси

Компоненти

Силабуси

Математичні методи рішення інженерних задач

Силабус

Інженерні методи охорони водних ресурсів

Силабус

Технології утилізації відходів у будівництві

 

Математичні методи в інженерних розрахунках

Силабус

Дослідження і оптимізація складів матеріалу для 3-D друку

Силабус

Мікробіологічні процеси очистки природних і стічних вод

Силабус

Дослідження і оптимізація випробовувань матеріалів з використанням МКЕ

 

 Енергоаудит

Силабус

Конструктивні особливості виготовлення форм виробів

Силабус

Екологічна безпека при будівництві та експлуатації систем водопостачання та водовідведення

Силабус

Дослідження і оптимізація процесів адитивного виробництва

 

Сучасні технології будівництва та ремонту інженерних мереж

Силабус

Біонічний дизайн в адитивному виробництві

Силабус

Моделювання систем водопостачання та водовідведення сучасним програмним забезпеченням

Силабус

Сучасна мехатроніка в будинцтві

 

Конструкції споруд водопостачання та водовідведення в особливих умовах

Силабус

Практикум по зворотньому інжинірингу виробів у адитивному виробництві

Силабус

Біотехнології комбінованих очисних споруд

Силабус

Практикум по фотограметрії в адитивному виробництві

 

Технологія заготівельних робіт

 

 ОП «Інформаційні технології в промисловому та цивільному будівництві» 

 ОП «Міське будівництво та господарство» 

Спеціальні (фахові компоненти)

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Компоненти

Силабуси

Прикладні задачі будівельної механіки

Силабус

Математичні методи рішення інженерних задач

 

Теорія оболонок

Силабус

Адитивні технології

Силабус

Управління будівництвом та реконструкцією. Спецкурс

Силабус

Техноекологія в будівництві

Силабус

Механіка руйнування

Силабус

Менеджмент персоналу

Силабус

Фундаменти в особливих умовах

Силабус

Технічна експертиза житлового фонду

Силабус

Оптимальне проектування будівельних конструкцій

Силабус

Бізнес-планування в будівельній галузі

 

Економіка будівельної галузі

Силабус

Підсилення будівельних конструкцій

Силабус

Сучасна нормативна база та контроль якості

 

Організація бізнесу

 

Комп’ютерне моделювання залізобетонних конструкцій

Силабус

Тривимірне моделювання в архітектурному проектуванні

Силабус

Інженерні основи МСЕ

Силабус

Управління проектами

Силабус

 ОП «Теплогазопостачання і вентиляція» 

 ОП «Промислове і цивільне будівництво» 

Спеціальні (фахові компоненти)

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Компоненти

Силабуси

Організація монтажу систем ТГПіВ

 

Проектування у ПК ЛІРА-САПР

 

Сучасне сантехнічне обладнання будівель

Силабус

Моделювання композиційних конструкцій

Силабус

Зрідженні вуглеводневі гази

Силабус

Інженерний супровід об’єктів будівництва та реконструкції

Силабус

Бізнес-планування в будівельній галузі

Силабус

Екологічна безпека будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

 

Іноваційні технології

Силабус

Сучасна нормативна база та контроль якості

 

Екологічне обгрунтування проектів в ТГПіВ

Силабус

Ефективні конструкції фундаментів

Силабус

Промислові теплогенеруючі установки

Силабус

Адитивні технології в промисловості та будівництві

 

Поновлювальні джерела енергії

Силабус

Інженерний супровід об’єктів будівництва та реконструкції

Силабус

Енергоаудит

Силабус

Сейсмостійкість споруд

Силабус

Математичні методи в інженерних розрахунках

Силабус

Основи формування кошторисної документації

 

 

 

Об'ємне моделювання залізобетонних конструкцій

Силабус

   

Інженерні вишукування для будівництва

 

   

Механіка руйнування

Силабус

   

Інженерні основи МСЕ

 

   

Бізнес-планування в будівельній галузі

Силабус

   

Підсилення дерев'яних та металевих конструкцій

 

   

Сучасні технології будівництва комунікацій

Силабус

   

Основи деформаційно-силової моделі опору залізобетону

 

   

Варіантне проектування будівель і споруд 

Силабус

   

Оптимальне проектування будівельних конструкцій

 

   

Оцінка об’єктів нерухомості

 

   

Конструктивно-технологічні рішення вузлів будівель і споруд

 

   

Теорія оболонок 

 

 ОП «Промислове і цивільне будівництво» (науковці) 

 ОП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» 

Спеціальні (фахові компоненти)

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Компоненти

Силабуси

Проектування у ПК ЛІРА-САПР

Силабус

Математичні методи рішення інженерних задач

 

Моделювання композиційних конструкцій

Силабус

Комп/ютерне моделювання в будівництві

 

Сучасна нормативна база та контроль якості

 

Техноекологія в будівництві

 

Сейсмостійкість споруд

Силабус

Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів

Силабус

Екологічна безпека будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

 

Технологія сухих будівельних сумішей

Силабус

Основи формування кошторисної документації

 

Архітектура промислових будівель

 

Об’ємне моделювання залізобетонних конструкцій

Силабус

Технологія будівельної кераміки

Силабус

Інженерні вишукування для будівництва

Силабус

Логістика

Силабус

Механіка руйнування

Силабус

Спеціальні бетони нового покоління

Силабус

Сучасні технології будівництва комунікацій

Силабус

Технології утилізації відходів у будівництві

 

Варіантне проектування будівель і споруд 

Силабус

   

Ефективні конструкції фундаментів

Силабус

 

 

Дослідницький компонент

 

 

Основи деформаційно-силової моделі опору залізобетону

Силабус

 

 

Оптимальне проектування будівельних конструкцій

Силабус

 

 

Розрахунок будівельних конструкцій за допомогою чисельно-аналітичного методу граничних елементів

 

 

 

Механіка деформованого твердого тіла

Силабус

 

 

Оцінка об’єктів нерухомості

 

 

 

Теорія оболонок  

Силабус

 

 

 ОП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» (науковці) 

 

Спеціальні (фахові компоненти)

 

Компоненти

Силабуси

   

Математичні методи рішення інженерних задач

Силабус

   

Комп'ютерне моделювання в будівництві

 

   

Техноекологія в будівництві

Силабус

   

Спеціальні бетони нового покоління

Силабус

   

Архітектура промислових будівель

 

   

Технологія будівельної кераміки

Силабус

   

Технологія сухих будівельних сумішей

 

   

Логістика

Силабус

   

Технології утилізації відходів у будівництві

 

   

Обстеження та оцінка технічного стану будівельних об'єктів

Силабус