Графіки та результати проведення творчих конкурсів, вступних іспитів та випробувань

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2023 року


Графіки проведення творчих конкурсів, вступних іспитів та фахових вступних випробувань
1. Творчі конкурси для вступників на ступінь вищої освіти Бакалавра на базі ПЗСО на місця державного замовлення та/або на контракт переглянути
2. Додаткова сесія творчих конкурсів для вступників на ступінь вищої освіти Бакалавра на базі ПЗСО тільки на контрактні місця переглянути
3. Творчі конкурси для вступників на ступінь вищої освіти Бакалавра на базі ОКР "Молодший спеціаліст" на місця державного замовлення та/або на контракт переглянути
4. Додаткова сесія творчих конкурсів для вступників на ступінь вищої освіти Бакалавра на базі ОКР "Молодший спеціаліст" тільки на контрактні місця переглянути
5. Фахові вступні випробування для вступників на ступінь вищої освіти Магістра на базі ступеня Бакалавра на місця державного замовлення та/або на контракт переглянути
6. Фахові вступні випробування для вступників на ступінь вищої освіти Магістра на базі ступеня Бакалавра тільки на контрактні місця переглянути

Результати проведення творчих конкурсів на ступінь вищої освіти бакалавра
на місця державного замовлення та/або на контракт
Спеціальність Дата проведення творчого конкурсу
07 липня 08 липня 11 липня 12 липня 13 липня 14 липня 17 липня 18 липня
022 Дизайн (022.01. Графічний дизайн)   скачати  

скачати

скачати

скачати   скачати скачати
023 Образотворчне мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація скачати     скачати скачати   скачати скачати
191 Архітектура та містобудування скачати   скачати

скачати

скачати

  скачати скачати скачати
Результати проведення творчих конкурсів на ступінь вищої освіти бакалавра
ТІЛЬКИ на контракт
Спеціальність Дата проведення творчого конкурсу
26 липня 27 липня 28 липня 31 липня
022 Дизайн (022.01. Графічний дизайн)   скачати  

скачати

скачати

023 Образотворчне мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація    

скачати

скачати

скачати
191 Архітектура та містобудування скачати   скачати

скачати

скачати


Результати проведення фахових встпних випробувань на ступінь вищої освіти магістра
на місця державного замовлення та/або на контракт
Спеці-альність Освітня програма Тип програми магістра* Дата проведення фахового вступного випробування
18 липня 20 липня 25 липня 28 липня
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
  Образотворче мистецтво ОПП   скачати   скачати
133 Галузеве машинобудування
  Будівельна техніка та автомобілі ОПП   скачати скачати  
191 Архітектура та містобудування
  Архітектура будівель та споруд ОНП скачати скачати   скачати
  Архітектура будівель та споруд ОПП скачати скачати   скачати
  Дизайн архітектурного середовища ОПП скачати скачати   скачати
  Містобудування ОПП скачати скачати   скачати
192 Будівництво та цивільна інженерія
  Автомобільні дороги та аеродроми ОПП   скачати скачати скачати
  Адитивні технологіїї ОПП   скачати   скачати
  Архітектурно-будівельний інжинірінг ОПП   скачати скачати скачати
  Водопостачання та водовідведення ОПП   скачати   скачати
  Інформаційні технології в промисловому і цивільному будівництві ОПП   скачати    
  Міське будівництво та господарство ОПП   скачати    
  Мости і транспортні тунелі ОПП   скачати    
  Промислове і цивільне будівництво ОНП   скачати скачати скачати
  Промислове і цивільне будівництво ОПП   скачати скачати скачати
  Теплогазопостачання і вентиляція ОПП   скачати   скачати
  Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів ОНП   скачати    
  Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів ОПП   скачати    
193 Геодезія та землеустрій
  Геодезія ОПП   скачати скачати скачати
  Геоінформаційні технології ОПП   скачати   скачати
  Землеустрій та кадастр ОПП   скачати скачати скачати
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
  Гідротехнічне будівництво ОПП   скачати   скачати
Результати проведення фахових встпних випробувань на ступінь вищої освіти магістра
ТІЛЬКИ на контракт
Спеці-альність Освітня програма Тип програми магістра* Дата проведення фахового вступного випробування
10 серня 14 серпня
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
  Образотворче мистецтво ОПП    
191 Архітектура та містобудування
  Архітектура будівель та споруд ОНП    
  Архітектура будівель та споруд ОПП    
  Дизайн архітектурного середовища ОПП    
  Містобудування ОПП    
193 Геодезія та землеустрій
  Геодезія ОПП    
  Геоінформаційні технології ОПП    
  Землеустрій та кадастр ОПП    
 
* ОНП - освітньо-наукова програма, ОПП - освітньо-професійна програма 

 

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2022 року


Графіки проведення творчих конкурсів, вступних іспитів та фахових вступних випробувань
1. Творчі конкурси для вступників на ступінь вищої освіти Бакалавра на базі ПЗСО на місця державного замовлення переглянути
2. Додаткова сесія творчих конкурсів для вступників на ступінь вищої освіти Бакалавра на базі ПЗСО на контрактні місця та індивідуальна усна співбесіда для вступників зі спеціальними умовами вступу переглянути
3. Творчі конкурси для вступників на ступінь вищої освіти Бакалавра на базі ОКР "Молодший спеціаліст" переглянути
4. Фахові вступні випробування для вступників на ступінь вищої освіти Магістра на базі ступеня Бакалавра переглянути

Порядок проведення творчих конкурсів у дистанційному форматі
 

Результати проведення творчих конкурсів та індивідуальних усних співбесід на ступінь вищої освіти бакалавра
Спеціальність Дата проведення творчого конкурсу
04 липня 2022 року 06 липня 2022 року  08 липня 2022 року 11 липня 2022 року  13 липня 2022 року  15 липня 2022 року 18 липня 2022 року 
022 Дизайн (Графічний дизайн)   скачати     скачати   скачати 
023 Образотворчне мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація скачати     скачати     скачати 
191 Архітектура та містобудування скачати   скачати     скачати скачати 

 
Спеціальність Дата проведення творчого конкурсу або співбесіди
10 серпня 2022 року 11 серпня 2022 року  12 серпня 2022 року 17 серпня 2022 року  18 серпня 2022 року Дистанційний формат
022 Дизайн (Графічний дизайн)   скачати      

скачати скачати

023 Образотворчне мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація     скачати   скачати скачати
191 Архітектура та містобудування   скачати   скачати  

скачати скачати скачати

Індивідуальна усна співбесіда скачати        

скачати скачати скачати

 


Результати проведення фахових вступних випробувань
на ступінь вищої освіти Магіста на базі ступеня Бакалавра
Результати фахових вступних випробувань вносятся в день складання до ЄДЕБО та оприлюднюються на сайтах vstup.edbo.gov.ua та vstup.osvita.ua