Надання другої вищої освіти

Близько 20 років в стінах нашої академії здійснюється надання другої вищої освіти для осіб, працюючих в різних областях будівництва, землеустрою та управління.

 

Недивно, що абсолютна більшість студентів центру, ще до вступу до академії зв'язала своє життя з відповідними видами діяльності, і навчання в центрі для них є не лише засобом отримання необхідного диплому державного зразка, але і можливістю надбання реальних знань, необхідних для здійснення щоденної професійної діяльності.

 

В теперішній час академія запрошує осіб, бажаючих отримати другу вищу освіту ступеня магістр в спеціалізованих навчальних групах по наступних спеціальностях і спеціалізаціях:

 

№№
з.п.

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Тривалість навчання                           

1

02 Культура і мистецтво

023  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво

1,5...4,5 навч.р.

2

07 Управління та адміністрування

073  Менеджмент

Менеджмент і адміністрування

1,5 навч.р.

3

Управління проектами

4

075  Маркетинг

Маркетинг

5

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка будівельного підприємства

2,0 навч.р.

6

Експертиза та управління нерухомістю

7

13 Механічна інженерія

133  Галузеве машинобудування

Технічне обслуговування будівельних машин, автомобілів та міського транспорту

8

19 Архітектура та будівництво

191  Архітектура та містобудування

Архітектура будівель                                                       і споруд

3,5 навч.р.

9

Реконструкція та реставрація архітектурних об’єктів

10

Містобудування

11

Дизайн архітектурного середовища

12

192  Будівництво та цивільна інженерія

Архітектурно-будівельний інженіринг

2,5 навч.р.

13

Промислове і цивільне                                                     будівництво

14

Організація технічного нагляду в будівництві

15

Міське будівництво та господарство

16

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

17

Мости і транспортні тунелі

18

Автомобільні дороги і аеродроми та транспортні системи

19

Теплогазопостачання та вентиляція

20

Водопостачання і водовідведення

21

Інформаційні технології в промисловому та цивільному будівництві

22

193  Геодезія та землеустрій

Геодезія

2,0 навч.р.

23

Землеустрій та кадастр

24

194  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Водогосподарське та природоохоронне будівництво

2,5 навч.р.

25

Гідромеліорація

26

Раціональне використання і охорона водних ресурсів

27

Гідротехнічне будівництво

Можливе навчання студентів згідно індивідуальних навчальних планів по всіх спеціальностях  та освітньо-професійних програм, що ліцензовані в академії

 
Запрошуємо осіб, що мають кваліфікаційній рівень або ступень освіти бакалавр, спеціаліст, магістр.

 

Для випускників вищих навчальних закладів, що мають споріднені спеціальності, термін навчання визначається індивідуально.

 


Перелік документів, що надаються при вступі для одержання другої вищої освіти:

 

  1. Диплом про вищу освіту (оригінал, ксерокопія)
  2. Додаток до диплому про вищу освіту (оригінал, ксерокопія)
  3. Паспорт (оригінал, ксерокопія)
  4. Довідка про привласнення ідентифікаційного коду (оригінал, ксерокопія)
  5. Копія трудової книжки
  6. Військовий квиток, приписне свідоцтво або документ, що їх замінює
  7. Фотографії розміру 3*4 (4 шт.)

Контакти
Деканат Центру післядипломної освіти:
(048) 723-44-49, (063) 067-47-48
(048) 723-44-49, (063) 067-47-48