Курси підвищення кваліфікації

Курси підвищення кваліфікації архітекторів, будівельників і кошторисників діють в Одеській державній академії будівництва та архітектури вже більше 55 років.

Курси допомагають уже сформованим фахівцям та їх молодим колегам отримувати і оновлювати необхідні знання зі створення архітектурного середовища, з розрахунку і проектування будівельних конструкцій, будівель і споруд, з кошторисної справі, з експлуатації об'єктів архітектури, з використання комп'ютерних технологій в процесі проектування і будівництва та ін.

Курси в академії діють на постійній основі, з урахуванням останніх оновлень перманентно мінливої нормативної бази будівництва і архітектури.

Підвищення кваліфікації фахівців будівельної галузі здійснюється в Одеській державній академії будівництва та архітектури відповідно до галузі знань 19 Архітектура і будівництво за спеціальностями 191 Архітектура і містобудування, 192 Будівництва та цивільна інженерія за такими спеціалізаціями:

Галузь знань

Спеціальність

Курс підвищення кваліфікації

Тривалість підвищення кваліфікації

19 Архітектура та будівництво


 

 

192 Будівництво                      та цивільна інженерія

Кошторисна справа в будівництві

7 тижнів

Будівництво будівель і споруд в сейсмічних районах

2 тижня

Будівництво в складних геологічних умовах

2 тижня

Підвищення кваліфікації фахівців об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

6 тижнів

Підвищення кваліфікації керівників та фахівців управляючих компаній (управителів), що надають послуги з комплексного обслуговування багатоквартирних будинків

6 тижнів

Неруйнівні методи контролю якості будівельної продукції

4 тижня

Підвищення кваліфікації спеціалістів монтажу світлопрозорих систем

4 тижня

Користування комп’ютерною програмою M.E.Doc

2 тижня

Автоматизоване проектування об'єктів будівництва в системі AutoCAD

4 тижня

Інженерна та комп'ютерна графіка в будівництві. Графічна система T-flex CAD

4 тижня

Використання програмного комплексу SCAD Office для чисельного дослідження напружено-деформованого стану вузлів і конструкцій при проектуванні об'єктів промислового і цивільного будівництва

6 тижнів

Застосування програмного комплексу ANSYS для моделювання та розрахунку будівель та споруд

6 тижнів

Застосування програмного комплексу Autodesk Revit для моделювання та розрахунку будівель та споруд

6 тижнів

Підвищення кваліфікації працівників цементних заводів

4 тижня

Енергозбереження і кліматизація в житлових, громадських і промислових будівлях

6 тижнів

Підготовки фахівців з проведення оцінки енергетичної ефективності будівель та споруд

4 тижня

Підготовки фахівців з обстеження інженерних систем будівель та споруд

4 тижня

193 Геодезія та землеустрій

 

Курси підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників

3 тижня

Курси підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів

3 тижня

Також здійснюється організація курсів підвищення кваліфікації за іншими спеціалізаціями відповідно замовленням будівельних організацій

 

Курси підвищення кваліфікації Одеської державної академії будівництва та архітектури в даний час є єдиними в Одесі, що мають державну ліцензію щодо підвищення кваліфікації фахівців у областях архітектури, будівництва та гідротехніки (водних ресурсів).

 

Після закінчення курсів видаються свідоцтва державного зразка, які є обов'язковими для підтвердження підвищення кваліфікації.

Крім того, в Центрі післядипломної освіти додатково проводяться курси для студентів з дисциплін, що викладаються понад обсяг навчальних планів і програм, а також індивідуальні заняття для фахівців, програми яких визначається конкретними запитами будівельних підприємств і установ.

 

Подробиці за телефоном (факсом) 723-44-49 та Е-mail: pdo@ogasa.org.ua


Контакти
Деканат Центру післядипломної освіти:
(048) 723-44-49, (063) 067-47-48
(048) 723-44-49, (063) 067-47-48