Кафедра мовної підготовки ЦПС

Кафедра мовної підготовки ЦПС


E-mail:mp@odaba.edu.ua
Контактний телефон:(048) 729-58-96
 
 
 
   Завідувач кафедри: 
    Степанюк Галина Миколаївна, приват-доцент

 

 

 

 


Кафедра мовної підготовки у складі академії (на той час – ОІБІ) була створена у  1974 році для роботи з іноземними студентами. У різні роки її очолювати Ващенко О.В., Маценко Ю.А., Глухенька Н.А., Корінна Г.М.

 

З 1985 року керує кафедрою мовної підготовки Центру підготовки спеціалістів для зарубіжних країн (ЦПС) приват-доцент Степанюк Галина Миколаївна.

 

Окрім роботи з іноземними студентами, з 1992 року кафедра бере участь у роботі підготовчого відділення (ПВ) для іноземних громадян. Гарний рівень підготовки з української  (англійської) мов та загальноосвітніх дисциплін,  що досягається спільними зусиллями співробітників кафедри мовної підготовки та інших кафедр академії, дозволяє випускникам ПВ успішно продовжувати навчання як у нашій академії,  так і в  інших  закладах вищої освіти України.

 

У 2021 році до складу кафедри увійшли викладачі, що здійснюють навчання українських студентів з дисциплін «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Діловодство та документознавство» та «Культура мовлення».

 

У цей час на кафедрі мовної підготовки працює 5 викладачів і 2 співробітники допоміжного персоналу: приват-доцент Степанюк Г.М., ст. викладачі: Думанська Л.Б., Змінчак Н.М., Кулібаба М.О., Чаєнкова О.К., ст. лаборант Стоянова Т.В., лаборант Попович М.В.
  • приват-доцент Степанюк Галина Миколаївна - завідувач кафедри

  • канд. філол. наук, Кулібаба Марія Олегівна - старший викладач кафедри

  • Думанська Лариса Борисівна - старший викладач кафедри

  • Змінчак Наталія Михайлівна - старший викладач кафедри

  • Чаєнкова Оксана Костянтинівна - старший викладач кафедри

 
Наукові напрями діяльності кафедри:

 

  • Українська термінологія та лексикологія.
  • Проблеми становлення українського правопису.
  • Сучасні засоби викладання мов із застосуванням цифрових технологій.
Щороку наукові дослідження викладачів кафедри друкуються у фахових виданнях України, у збірниках наукових праць за фахом «Філологія», «Лінгвістика», у матеріалах міжнародних  та вітчизняних науково-теоретичних, науково-практичних конференцій.

 

Багато зусиль викладачі  кафедри докладають  забезпеченню навчального процесу необхідними методичними матеріалами (навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, контрольними роботами). Процес удосконалення навчальних програм, навчально-методичного забезпечення триває постійно. Усі викладачі приділяють багато уваги самовдосконаленню, перебувають у творчому пошуку найбільш ефективних засобів навчання як іноземних, так і українських студентів.

 

Окрім навчальної, викладачі кафедри проводять й різноманітну виховну роботу: беруть участь в організації мовних і мовно-літературних конкурсів, конференцій до Дня української писемності та інших видатних дат, в кураторських годинах,  відвідують зі студентами театри, музеї та бібліотеки.

 

Викладачі кафедри підтримують тісний зв’язок з випускниками академії минулих років: для цього 2 роки тому в соціальній мережі Фейсбук  створено групу «Кафедра мовної підготовки ЦПФ ОДАБА».