Вартість навчання

Розмір оплати за навчання іноземними громадянами під час вступу до ОДАБА
на 2019-2020 навчальний рік складає:

 

на підготовчому відділенні – 1000 доларів США ($) на рік;

 

ступінь вищої освіти «бакалавр»:
денна форма навчання – 1600-1700 доларів США ($) на рік;
заочна форма навчання – 1000 доларів США ($) на рік;

 

ступінь вищої освіти «магістр»:
денна форма навчання – 1700-1900 доларів США ($) на рік;
заочна форма навчання – 1200 доларів США ($) на рік;
навчання в аспірантурі та стажування – 2700 доларів США ($) на рік.
 
Типовий контракт можна знайти за посиланням.
 
Всі платежі за Договором здійснюються в національній валюті України або доларах США за курсом Національного банку України на день оплати.