Умови навчання

Запорука успішного навчання

 

Іноземний студент повинен регулярно відвідувати заняття, виконувати домашні завдання, проводити час на свіжому повітрі й брати активну участь у культурному і спортивному житті академії. Обов’язковими для студента є самопідготовка, відвідання мовних практикумів і консультування з професорами та лекторами.

Студент повинен дотримуватися розкладу занять, ніколи не запізнюватися й не пропускати їх. Кожному слід знати, що систематична академічна робота протягом усього семестру значно полегшить підготовку до іспитів і заощадить час.

 Студент, який пропустив 20% і більше занять без поважних причин буде відрахований з академії.

 

 

Порушення академічних правил, відповідальність

Студент, який пропускає заняття без поважної причини або не дотримується правил на заняттях чи в гуртожитку, несе відповідальність за ці порушення. Іноземний студент буде покараний за рішенням суду, якщо порушить Закон України.

Порушення правил академії супроводжується доганою. Після 3-ї догани можливе відрахування з навчального закладу, наслідком чого є негайне виселення з гуртожитку. Якщо ж відрахований студент відмовляється покинути територію України, його депортують із країни й визнають персоною нон ґрата. Міністерство внутрішніх справ України зобов’язане повідомити посольство країни, в яку його депортують.

 

Розпорядок дня та іспити

Заняття починаються й закінчуються відповідно до розкладу. Заняття триває 80 хвилин і закінчується перервою. Студент повинен бути присутнім в аудиторії до початку заняття.

Деканат ЦПС та Інститути приймають студентів після 14.00.

Студент може консультуватися з професорами на занятті та на консультаціях.

Успішність перевіряється за допомогою тестів, лабораторної та індивідуальної роботи, зданих заліків та іспитів.

До іспиту допускають тільки після здачі всіх обов’язкових тестів, лабораторних та консультацій.

Оцінювання – за 100-бальною шкалою, де оцінка «0–59 » – незадовільно, «60–73» – задовільно, «74–89 » – добре, «90–100» – відмінно. Якщо студент отримав «0–59 » за іспит, то дисципліна не є зарахованою.

 

Ліквідація академічної заборгованості (неуспішності)

Студент повинен складати іспити й тести в зазначені терміни. Якщо іспит не складено в сесійний період, у студента є можливість перескласти його у двотижневий термін після закінчення сесії. Якщо студент отримав «0–59» за три або більше іспитів, його відраховують з академії у зв’язку з академічною заборгованістю. Студенту дозволено перескладати іспити у таких випадках:

- якщо він не склав іспит із поважної причини;

- якщо він не склав один або два заліки або іспити, або ж залік та іспит.

Перед тим, як перескласти іспит чи залік, студенту потрібно виконати всі необхідні графічні та лабораторні завдання з цього предмета, а також подати деканату на розгляд прохання про перескладання іспиту. Крім того, необхідно внести оплату за понаднормову викладацьку роботу й віднести квитанцію у деканат ЦПС перш, ніж отримати дозвіл.

Студент, якого відрахували з академії, повинен залишити країну в визначений термін.

 

Порядок звернення до ЦПС

Якщо студенту потрібен офіційний документ щодо різної інформації з деканату ЦПС для звернення до інших державних установ, йому необхідно написати офіційну заяву, вказавши в ній своє повне ім’я, країну, академічну групу і зміст прохання.

Студент може звертатися до співробітників ЦПС (корпус СТ, каб. 914) у випадку виникнення будь-яких питань.

Заяви і прохання студентів розглядаються деканом з РІС ЦПС та проректором з наукової роботи академії.

Деканат з РІС ЦПС відкритий щодня з 09:00 до 17:00, крім вихідних.