Програма Темпус (Транс’європейська програма мобільності для навчання в університетах) – освітня програма Європейського Союзу, яка підтримує модернізацію системи вищої освіти та створює простір для співпраці в країнах-партнерах ЄС через університетські проекти.
Також програма спрямована на добровільне наближення систем вищої освіти в країнах-партнерах до здобутків розвитку вищої освіти в країнах ЄС.
https://www.tempus.org.ua/
Одеська державна академія будівництва та архітектури приймала участь у наступних проектах:

Tempus SEHSI

Tempus SEHUD