Нормативно-правові документи для бібліотек

Нормативно-правові документи (Закони, Положення, Правила тощо)
 
 1. Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
 2. Закон України "Про культуру" 
 3. Закон України "Про інформацію" 
 4. Закон України "Про авторське право і суміжні права" 
 5. Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"
 6. Закон України "Про доступ до публічної інформації"
 7. Закон України "Про науково-технічну інформацію" 
 8. Закон України "Про національну програму інформатизації"
 9. Закон України "Про обов'язковий примірник документів" 
 10. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" 
 11. Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»
 12. Указ Президента України «Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму» 
 13. Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах 
 14. Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи 
 15. Порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання 
 16. Положення про Національний репозитарій академічних текстів 
 17. Типові правила користування бібліотеками в Україні 
 18. Порядок використання документів через обмінні бібліотечні фонди 
 19. Перелік стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної, видавничої справи і суміжних галузей (Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого)
 20. Ключові принципи придбання та доступу до електронних книжок для бібліотек