Фахові видання

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас  до співробітництва з фаховими виданнями 
 Одеської державної академії будівництва та архітектури
  Збірники наукових праць включені до переліку наукових фахових видань України (категорія В), де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт, наукові роботи вітчизняних і зарубіжних учених, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів вищих навчальних закладів та спеціалістів-практиків у галузі «Будівництва та архітектури».
Запрошуємо Вас до опублікування Ваших статей і сподіваємося на плідну співпрацю!

1. Сучасне будівництво та архітектура (колишня назва -Вісник ОДАБА)
2. Наукові проблеми архітектури та містобудування
3. Регіональні проблеми архітектури та містобудування
4. Сучасні будівельні конструкції з металу і деревини
5. Механіка та математичні методи