Участь викладачів ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» у міжнародних проектах


Участь викладачів ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у міжнародних проектах
 
Міжнародне співробітництво з європейськими університетами здійснюється в межах двосторонніх договорів про науково-дослідницький та методичний обмін. Викладачі та наукові керівники, які залучені до підготовки докторів філософії за ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» приймали участь у міжнародних проектах:

 

  • Клименко Є.В. відвідав м. Вараждін, Хорватська республіка, університет «Північ», тема стажування «Методологія оцінювання, прогнозування та регулювання технічного стану будівель та споруд» згідно наказу про зарахування №776/вк від 08.12.2017 р.
  • Єрмакова С.С. – Жематіївська колегія, Литовська республіка, стажування за спеціальністю "Теорія і методика професійної освіти", напрям "Вища технічна освіта", наказ про зарахування №18/вк від 11.01.2018 р.
  • Сур’янінов М.Г. відвідав університет Західної Аттики м.Афіни, Греція у рамках участі у програмі академічної мобільності Erasmus+, наказ №685 від 22.10.19 р.
  • Викладачі кафедри іноземних мов Зайцева О.Ю. та Мар'янко Я.Г. відвідали Венеціанський університет Ка’Фоскарі , м.Венеція, Італія з метою стажування на тему “Організація освітнього процесу в галузі філологічних наук в Україні та країнах ЄС” за фахом “Філологічні науки”, наказ про зарахування №82/вк від 10.02.2021 р.