НДЛ з випробувань будівельних виробів і матеріалів

Науковий керівник: к.т.н., професор кафедри ВБК
Заволока Михайло Васильович.

 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ

 

  1. Лабораторія здійснює наукові дослідження і метрологічні роботи з випробувань якісних характеристик будівельних виробів і матеріалів згідно з галуззю атестації та згідно тематичного плану фундаментальних і прикладних наукових робіт Академії і за договорами Академії з іншими установами на виконання науково-дослідних робіт.

 

Лабораторія виконує наступні основні функції:

 

- Проводить випробування продукції, згідно з галуззю атестації ВЛ і видає протоколи випробувань;

 

- Веде облік метрологічних робіт (журнальний).

 

  1. Лабораторія співпрацює з організаціями та установами, що випускають кафедрами за профілем своєї діяльності по організації впровадження результатів досліджень і розробок у виробництво та навчальний процес.

 

  1. Лабораторія сприяє підвищенню якості підготовки фахівців шляхом залучення студентів до виконання науково-дослідних робіт і підготовку кадрів підвищеної кваліфікації на базі виконуваних наукових досліджень.

 

  1. Лабораторія забезпечує необхідну працездатність використовуваних приладів і обладнання відповідно до вимог державних стандартів.

 

Прес МС -1000 для випробувань важких і легких бетонів.
Сушильне устаткування лабораторії
Установка для визначення водонепроникності бетонів за методом «Мокрої плями»
Морозильна скриня
Прес П-125 для випробувань важких бетонів.