Разова Спеціалізована вчена рада

Разова СВР ДФ 41.085.001
з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Дудник Лідії Вікторівни
Разова Спеціалізована вчена рада ДФ41.085.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дудник Лідії Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія

 

Голова ради:            д.т.н., проф. Вировий Валерій Миколайович

Рецензенти:             д.т.н., доц. Суханов Володимир Геннадійович

                                    д.т.н., доц. Мартинов Володимир Іванович

 

Офіційні опоненти: д.т.н., проф.Саницький Мирослав Андрійович

                                      к.т.н., доц. Марчук Віталій Вікторович

 

E-mail: sovet41.085.01@ogasa.org.ua

Телефон: +380988012895

 Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради)

Дисертацію прийнято до захисту: 31.08.2020 р.

Спеціальність:  192 Будівництво та цивільна інженерія

Науковий керівник: д.т.н., доц. Кровяков Сергій Олексійович

Автор дисертації:  Дудник Лідія Вікторівна

Назва дисертаційної роботи: Керамзитобетони для тонкостінних конструкцій морських гідротехнічних споруд

Дата захисту: 13.10.2020 - 13:00

Захист відбудеться за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4 (головний корпус Одеської державної академії будівництва та архітектури, зала засідань)

Анотація дисертації Дудник Л.В.Дисертація Дудник Л.В.Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Саницького М.А.Відгук офіційного опонента к.т.н.,  доц. Марчука В.В.Висновок про наукову новизнуВідеозапис захистуАудіозапис захистуНаказ Дудник