Разова спеціалізована вчена рада ДФ 41.085.004

Разова СВР ДФ 41.085.004
з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Жидкова Олексія Івановича
 
Разова Спеціалізована вчена рада ДФ41.085.004 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Жидкова Олексія Івановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 
Голова ради:           д.е.н., проф. Педько Ірина Анатоліївна
 
Рецензенти:             д.е.н., проф. Окландер Тетяна Олегівна
                                   д.е.н., проф. Сахацький Микола Павлович
 
Офіційні опоненти: д.е.н., проф. Ганущак-Єфіменко Людмила Михайлівна
                                    д.е.н., проф. Данько Юрій Іванович
 
E-mail: sovet41.085.01@ogasa.org.ua
Телефон: +380988012895
 
 
Дисертацію прийнято до захисту: 14.06.2021 р.
 
Спеціальність:  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 
Науковий керівник: д.т.н., проф. Ажаман Ірина Анатоліївна
 
Автор дисертації: Жидков Олексій Іванович
 
Назва дисертаційної роботи: Управління інноваційним розвитком економічного потенціалу сервісних підприємств на маркетингових засадах

Повiдомлення про прийняття дисертації Жидкова О.І.Наказ про утворення спеціалізованої радиВисновок про наукову новизнуОб'ява про публічний захистВідгук офіційного опонента Ганущак-Єфіменко Л.МВідгук офіційного опонента Данька Ю.І.Дисертація Жидкова О.І.Анотація дисертації Жидкова О.І.Аудіозапис захистуВідеозапис захисту