Разова спеціалізована вчена рада ДФ 41.085.013

Разова СВР ДФ 41.085.013 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Дунаєвського Євгена Юрійовича

 
Разова спеціалізована вчена рада ДФ 41.085.013 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації  Дунаєвського Євгена Юрійовича  за темою «Еволюція архітектури православних храмів і комплексів в період незалежності України» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво, за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування


Голова ради:          

докт. арх., проф. Василенко Олександр Борисович,
професор кафедри дизайну архітектурного середовища Одеської державної академії будівництва та архітектури.
 

Рецензенти:        
   
канд. арх. Малашенкова Вікторія Олександрівна,
доцент кафедри архітектури будівель та споруд Одеської державної академії будівництва та архітектури

канд. арх., доц. Сторожук Світлана Сергіївна,
в.о. завідувача кафедри містобудування Одеської державної академії будівництва та архітектури


Опоненти:

докт. арх., доц. Криворучко Юрій Іванович,
професор кафедри дизайну Національного університету «Запорізька політехніка»;

докт. арх., доц. Шевцова Галина Вікторівна,
професор кафедри основ архітектури та архітектурного проєктування Київського національного університету будівництва і архітектури.
E-mail: semenova@ogasa.org.ua

Телефон: +380503366911

 

Захист дисертації відбудеться 8 грудня 2023 року (п’ятниця) о 13-00, за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона 4, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Зала засідань Архітектурно-художнього інституту.


Для входу на засідання спецради використовуйте посилання: https://meet.google.com/jow-qosy-xvi

 
Спеціальність:  191 Архітектура та містобудування
 
Науковий керівник: докт. арх., проф. Слєпцов Олег Семенович

Наказ про утворення разової спец. радиАнотація Дунаєвського Є.Ю.
Дисертація Дунаєвського Є.Ю.Дисертація Дунаєвського Є.Ю. з електронним підписомВідгук опонента Криворучко Ю.І.Відгук Криворучко Ю.І. з електронним підписомВідгук опонента Шевцової Г.В.Відгук Шевцової Г.В. з електронним підписомРецензія рецензента Малашенкової В.О.Рецензія Малашенкової В.О. з електронним підписомРецензія рецензента Сторожук С.С.Рецензія Сторожук С.С. з електронним підписом