Науково-дослідні інститути та лабораторії академії

Науково-дослідні інститути та лабораторії академії

 

Науково-дослідні інститути академії:

1. Геотехніки імені В.М. Голубкова

2. Проектування та обстеження будівель і конструкцій

3. Матеріалознавства

4. Архітектурних досліджень і проектування

5. Геоінформаціних технологій, менеджменту та економіки

 

Лабораторії академії

1. Архітектури будівель та споруд

2. Містобудування

3. Дизайну архітектурного середовища

4. Виробництва будівельних виробів та конструкцій

5. Міського будівництва та господарства

6. Процесів, апаратів в технології будівельного виробництва

7. Хімії та екології

8. Фізики

9. Будівельна механіка

10. Залізобетонних конструкцій та транспортних споруд

11. Металевих, дерев'яних та пластмасових конструкцій

12. Опору матеріалів

13. Організації будівництва та охорони праці

14. Технології будівельного виробництва

15. Водопостачання та водовідведення

16. Теплогазопостачання і вентиляції

17. Гідротехнічного будівництва

18. Основ та фундаментів

19. Машинобудування

20. Автомобільних доріг та аеродромів

21. Геодезії та землеустрою

22. Обстеження, вишукування, проектування та паспортизації споруд водного господарства

23. Геодезичного забезпечення будівництва і реконструкції будівель та споруд

24. Економіки та підприємництва

25. Основи, фундаменти і підземні споруди (у складі НДІ Геотехніки імені В.М. Голубкова)

26. Геотехнічного моніторингу (у складі НДІ Геотехніки імені В.М. Голубкова)

27. Діагностики конструкцій і будівель (у складі НДІ Проектування та обстеження будівель і конструкцій)

28. Обстеження будівель і споруд (у складі НДІ Проектування та обстеження будівель і конструкцій)

29. Конструкції з металу, дерева і пластмас (у складі НДІ Проектування та обстеження будівель і конструкцій)

30. Випробування будівельних матеріалів та виробів (у складі НДІ Матеріалознавства)