Етап 2. Підготовка оголошення. Документи на захист

 1. ПІДГОТОВКА ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТ У МОН УКРАЇНИ ТА ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДО ЗАХИСТУ НА СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ АКАДЕМІЇ

 

Після проходження етапу 1 необхідно пройти такі процедури:

 

1.Готовітся оголошення про захист, докладний опис документів, які необхідно надати редакції спецвипуск газети «Освіта України» на http://pedpresa.ua/app. Всі документи згідно http://pedpresa.ua/app необхідно передати технічному секретарю спеціалізованої вченої ради:

 

- відсканований оригінал оголошення в форматі TIFF або JPG, оформлений відповідно до зразка;

 

   - текст оголошення у форматі Word 2003.
- відсканований оригінал квитанцій про оплату послуг (з відміткою банку), в яких обов'язково повинні бути вказані прізвище, ім'я та по батькові здобувача.
 1. Роздрукований текст автореферату подається на перевірку вченому секретарю
 2. Оформляється перелік розсилки автореферату, згідно із затвердженим МОН України списку (Про порядок доставляння обов'язкових прімірніків документів / про доставку авторефератів Гевко А.Є.). Приклад Переліків Розсилка: ПЕРЕЛІК Розсилка 05.23.05.doc, ПЕРЕЛІК Розсилка 05.23.01.doc.

 

Після виходу в світ публікації:
 • не пізніше, ніж за 1 місяць до захисту на офіційному сайті академії розміщуються автореферат і дисертація (розширення файлів pdf), для цього необхідно направити вище перераховані документи технічному секретарю спеціалізованої вченої ради;

 

 • розсилаються автореферати не пізніше, ніж за 1 місяць до захисту;
 • передаються в бібліотеку ОДАБА:
- дисертація (другий прим.), Підписана автором на титульному аркуші;
      - компакт-диск типу CD-R або CD-RW, що містить файли з текстом дисертації та автореферату (розширення файлів pdf);
- автореферати 2 екз.

 

 • відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони працюють - 2 шт, (подаються вченому секретарю не пізніше, ніж за 10 (!) днів до захисту). Відскановані оригінали відгуків офіційних опонентів направляються технічному секретарю спеціалізованої вченої ради для розміщення на офіційному сайті академії.

 

Документи, які необхідно підготувати на захист дисертації в спеціалізованій вченій раді

 

 

Д 41.085.01:
 1. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА ПРИСУТНОСТІ ЧЛЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ (2 примірника)
 2. ПРОЕКТ СТЕНОГРАМИ (2 примірника)
 3. КОНВЕРТ ДЛЯ БЮЛЕТЕНІВ (2 примірника)
 4. БЮЛЕТЕНІ  ДЛЯ  ТАЄМНОГО  ГОЛОСУВАННЯ (18 примірників)
 5. ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ (2 примірника)
 6. ПРОЕКТ ВИСНОВКУ СПЕЦРАДИ (18 примірників)
 7. АВТОРЕФЕРАТ (5-10 примірників)
 8. ДИСЕРТАЦІЯ (1 примірник)
 9. РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ (18 примірників)
 10. CD диск
 11. КСЕРОКС ВІДГУКІВ, ЯКІ НАДІЙШЛИ НА АВОТРЕФЕРАТ
 12. КСЕРОКС ВИТЯГУ З МІЖКАФЕДРАЛЬНОГО СЕМІНАРУ
 13. ЗАЯВА НА МОВУ
 
Перейти до 3 етапу