Оголошення про захист дисертацій


Повідомлення про захист кандидатської дисертації
НЕПОМЯЩЕГО ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА
«21» грудня 2021 року об «14:00» годині
 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.085.01 
відбудеться захист дисертації
Непомящего Олександра Миколайовича
на тему:
Механізм опору морозному руйнуванню будівельних конструкцій
 
за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та
вироби
Захист відбудеться 21 грудня 2021 р. (вівторок) в 14:00 у дистанційному режимі.  
Для входу на засідання спецради використовуйте посилання: https://meet.google.com/qhj-zpyp-iqm

Автореферат Непомящего О.М.Дисертація Непомящего О.М.Відгук офіційного опонента Нетеси М.ІВідгук офіційного опонента Колохова В.В.


Повідомлення про захист докторрської дисертації
БЛІХАРСЬКОГО ЯРОСЛАВА ЗІНОВІЙОВИЧА
«21» грудня 2021 року об «10:30» годині
 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.085.01 
відбудеться захист дисертації
Бліхарського Ярослава Зіновійовича
на тему:
Залишковий ресурс залізобетонних конструкцій з пошкодженнями термічно-зміцненої арматури
 
за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі
та споруди 
Захист відбудеться 21 грудня 2021 р. (вівторок) в 10:30 у дистанційному режимі.  
Для входу на засідання спецради використовуйте посилання: https://meet.google.com/qhj-zpyp-iqm

Автореферат Бліхарського Я.ЗДисертація Бліхарського Я.З.Відгук офіційного опонента Савицького М.ВВідгук офіційного опонента Ватулі Г.ЛВідгук офіційного опонента Бамбури А.М


Повідомлення про захист кандидатської дисертації
КАРНАУХОВОЇ ГАННИ СЕРГІЇВНИ
«13» травня 2021 року об «13:00» годині
 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.085.01 
відбудеться захист дисертації
КАРНАУХОВОЇ ГАННИ СЕРГІЇВНИ
на тему:
Розрахунок будівельних конструкцій круглих плит на
змінній пружній основі
 
за спеціальністю 05.23.01 - Будівельні конструкції, будівлі
та споруди (адреса: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4.
аудиторія а. 360)

Автореферат Карнауховой Г.С.Дисертація Карнауховой Г.С.Відгук офіційного опонента Азізова Т.НВідгук офіційного опонента Горіка О.В


Повідомлення про захист кандидатської дисертації
ТЕРТИЧНОГО АНДРІЯ АНДРІЙОВИЧА
«12» травня 2021 року об «13:00» годині
 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.085.01 
відбудеться захист дисертації
ТЕРТИЧНОГО АНДРІЯ АНДРІЙОВИЧА
на тему:
Модифіковані розчини підвищеної адгезійної міцності та тріщиностійкості різноманітного призначення
 
за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та
вироби (адреса: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4.
аудиторія а. 360)

Автореферат Тертичного А.АДисертація Тертичного А.АВідгук офіційного опонента Сопова В.П.Відгук офіційного опонента Борзяка О.С.


Повідомлення про захист кандидатської дисертації
ГАРАЩЕНКО ДАР'Ї ПАВЛІВНИ
«12» травня 2021 року об «11:00» годині
 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.085.01 
відбудеться захист дисертації
ГАРАЩЕНКО ДАР'Ї ПАВЛІВНИ
на тему:
Дисперсно-армований самоущільнюючий бетона на механоактивованому портландцементі
 
за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та
вироби (адреса: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4.
аудиторія а. 360)

Автореферат Гаращенко Д.П.Дисертація Гаращенко Д.П.Відгук офіційного опонента Гоца В.І.Відгук офіційного опонента Саницікого М.А.


Повідомлення про захист кандидатської дисертації
ЛІННІКА ДМИТРА СЕРГІЙОВИЧА
«22» квітня 2021 року об «10:00» годині
 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.085.01 
відбудеться захист дисертації
ЛІННІКА ДМИТРА СЕРГІЙОВИЧА
на тему:
Арболітобетон на комплексно модифікованому композиційному гіпсовому в’яжучому
 
за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби
(адреса: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4.
аудиторія а. 360)

Автореферат Лінніка Д.С.Дисертація Лінніка Д.С.Відгук офіційного опонента Дворкіна Л.ЙВідгук офіційного опонента Казімагомедова І.ЕПротокол лічильної комісії


Повідомлення про захист докторської дисертації
МУРАШКО ОЛЕКСІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА
«21» квітня 2021 року об «11:00» годині
 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.085.01 
відбудеться захист дисертації
МУРАШКО ОЛЕКСІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА
на тему:
Каркасні будівлі в сейсмічних районах, комплексне
оцінювання сейсмостійкості
 
за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі
та споруди (адреса: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. аудиторія а. 360)

Автореферат Мурашко О.В.Дисертація Мурашко О.В.Відгук офіційного опонента Барабаш М.СВідгук офіційного опонента Шмуклера ВВідгук офіційного опонента Мар`єнкова М.Г


Повідомлення про захист кандидатської дисертації
ДОВГАНЬ ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА
«9» лютого 2021 року об «11:00» годині
 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.085.01 
відбудеться захист дисертації
ДОВГАНЬ ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА
на тему:
Дисперсно-армовані декоративні бетони для
архітектурних елементів
за спеціальністю – 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби
(адреса: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. аудиторія
а. 360)

Автореферат Довгань П.М.Дисертація Довгань П.М.Відгук офіційного опонента Нетеси М.ІВідгук офіційного опонента Єлькина


Повідомлення про захист кандидатської дисертації
ЦЕЛІКОВОЇ АЛІНИ СЕРГІЇВНИ
«9» лютого 2021 року об «13:00» годині
 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.085.01 
відбудеться захист дисертації
ЦЕЛІКОВОЇ АЛІНИ СЕРГІЇВНИ
на тему:
Несуча здатність, бетонних балкових конструкцій
армованих базальтопластиковою арматурою

 

за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі
та споруди (адреса: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4.
аудиторія а. 360)

Автореферат Целікової А.Дисертація Целікової А.Відгук офіційного опонента БезушкаВідгук офіційного опонента Мар`енкова


Повідомлення про захист кандидатської дисертації
СИНИЦІ РОМАНА ВАЛЕРІЙОВИЧА
«13» січня 2021 року о «13:00» годині
 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.085.01 
відбудеться захист дисертації
СИНИЦІ РОМАНА ВАЛЕРІЙОВИЧА
на тему:
Експериментально-теоретичне обґрунтування
використання гідротехнічних огороджувальних споруд неповного вертикального профілю
 
за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди
(адреса: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. аудиторія а. 360)

Автореферат Синиці Р.В.Дисертація Синиця Р.ВВідгук Пойзнера М.БВідгук Мозгового А.О


Повідомлення про захист кандидатської дисертації
ВИСОЧАН НІНИ КОСТЯНТИНІВНИ
«13» січня 2021 року об «11:00» годині
 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.085.01 
відбудеться захист дисертації
ВИСОЧАН НІНИ КОСТЯНТИНІВНИ
на тему:
Вплив процесів зведення на напружено-деформований
стан залізобетонних елементів несучих систем багатоповерхових будинків

 

за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди
(адреса: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. аудиторія а. 360)

Автореферат Височан Н.К.Дисертація Височан Н.К.Відгук Барабаш М.СВідгук Шкурупія О.А.


Повідомлення про захист кандидатської дисертації
РУБЦОВОЇ ЮЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ
«12» січня 2021 року о «13:00» годині
 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.085.01 
відбудеться захист дисертації
РУБЦОВОЇ ЮЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ
на тему:
Модифіковані дрібнозернисті бетони для конструкцій
портових гідротехнічних споруд
за спеціальністю 05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби

(адреса: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. аудиторія а.360)

Автореферат Рубцової Ю.О.Дисертація Рубцової Ю.О.Відгук Дворкіна Л.ЙВідгук Панасюка В.О


Повідомлення про захист кандидатської дисертації
ЯКУШЕВА ДМИТРА ІГОРОВИЧА
«12» січня 2021 року об «11:00» годині
 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.085.01 
відбудеться захист дисертації
ЯКУШЕВА ДМИТРА ІГОРОВИЧА
на тему:
Розрахункові моделі конструкцій будівель та споруд при динамічних впливах
за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції,
будівлі та споруди
(адреса: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. аудиторія а. 360)

Автореферат Якушева Д.І.Дисертація Якушева Д.І.Відгук Мар'єнкова М.ГВідгук Скорука Л.М


Повідомлення про захист кандидатської дисертації
ВЕЛИКОГО ДЕНИСА ІГОРОВИЧА
«11» січня 2021 року о «13:00» годині
 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.085.01 
відбудеться захист дисертації
ВЕЛИКОГО ДЕНИСА ІГОРОВИЧА
на тему:
Стійкість ґрунтових споруд з урахуванням просторового ефекту
за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції,
будівлі та споруди
(адреса: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. аудиторія а. 360)

Автореферат Великого Д.І.Дисертація Великого Д.І.Відгук Вайнберга О.ІВідгук Стефанішина Д.В


Повідомлення про захист кандидатської дисертації
ШИЛЯЄВА ОЛЕКСІЯ СЕРГІЙОВИЧА

«11» січня 2021 року об «11:00» годині
 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.085.01 
відбудеться захист дисертації
ШИЛЯЄВА ОЛЕКСІЯ СЕРГІЙОВИЧА
на тему:
Напружено-деформований стан залізобетонних
перехрестно-балкових систем
за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди
(адреса: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. аудиторія а.360)

Автореферат Шиляєва О.С.Дисертація Шиляєва О.С.Відгук Азізова Т.НВідгук Хміля Р.Є


Повідомлення про захист кандидатської дисертації
ДАНИЛЕНКО ДЕНИСА СЕРГІЙОВИЧА

«10» листопада 2020 року об «11:00» годині
 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.085.01 
відбудеться захист дисертації

ДАНИЛЕНКО ДЕНИСА СЕРГІЙОВИЧА
на тему:
Несуча здатність пошкоджених силовими тріщинами балок,
підсилених металевими обоймами

за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі
та споруди (адреса: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4.
аудиторія а. 360)

Автореферат ДаниленкоДисертація ДаниленкоВідгук БліхарськогоВідгук Андрійчука


Повідомлення про захист кандидатської дисертації
БЕНРАДІ ІЛХАМ
«10» листопада 2020 року о «13:00» годині
 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.085.01 
відбудеться захист дисертації

 

БЕНРАДІ ІЛХАМ

на тему:
Сейсмостійкість будівель з безригельним каркасом з
урахуванням впливу ненесучого заповнення

за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції,
будівлі та споруди (адреса: 65029, м. Одеса, вул.
Дідріхсона, 4. аудиторія а. 360)

Автореферат БенрадіДисертація БенрадіВідгук БезушкоВідгук Мар`єнкова


Повідомлення про захист кандидатської дисертації
Піщева Олега Віталійовича
 
«10» червня 2020 року о «13:00» годині
 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.085.01 
відбудеться захист дисертації
 
Піщева Олега Віталійовича
на тему:
Модифіковані керамзитобетони для
тонкостінних гідротехнічних споруд
за спеціальністю 05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби
(адреса: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. аудиторія а. 360)

Автореферат Піщева О.В.Дисертація Піщева О.В.Відгук опонента СаницькогоВідгук Житковького


Повідомлення щодо переносу захистів дисертацій!

 

У зв’язку з оголошенням карантину в Одеській державної академії будівництва та архітектури захист дисертацій Колесніченка С.В., Крилова Є.О. і Ковальчука В.В. у спеціалізованій вченій раді Д 41.085.01, запланований на 24 і 25 березня 2020 року, переноситься на невизначений термін. 

 

Про дату наступного засідання спеціалізованої вченої раді Д 41.085.01, на якому буде проведено захист дисертацій Колесніченка С.В., Крилова Є.О. і Ковальчука В.В.,  буде повідомлено додатково після скасування карантину.

 Повідомлення про захист кандидатської дисертації
Крилова Євгенія Олександровича
 
«24» березня 2020 року о «14:00» годині
 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.085.01 
відбудеться захист дисертації
 
Крилова Євгенія Олександровича
на тему:
Вплив модифікації твердої складової на властивості
неавтоклавного газобетону
за спеціальністю 05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби
(адреса: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. аудиторія а. 360)

Автореферат КриловаДисертація КриловаВідгук опонента СердюкаВідгук опонента Позняка


Повідомлення про захист докторської дисертації
Колесніченка Сергія Володимировича
 
«25» березня 2020 року об «12:00» годині
 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.085.01 
відбудеться захист дисертації
 
Колесніченка Сергія Володимировича
на тему:
Технологічна безпека будівельних сталевих конструкцій
за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та
споруди

(адреса: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. аудиторія а. 360)

Автореферат КолесніченкаДисертація КолесніченкаВідгук опонента КущенкаВідгук опонента БіликВідгук опонента Семка


Повідомлення про захист докторської дисертації
Ковальчука Віталія Володимировича
 
«24» березня 2020 року об «11:00» годині
 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.085.01 
відбудеться захист дисертації
 
Ковальчука Віталія Володимировича
на тему:
Несуча здатність транспортних споруд із металевих гофрованих
конструкцій в умовах експлуатації

 

за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди

(адреса: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. аудиторія а. 360)

Автореферат КовальчукаДисертація КовальчукаВідгук опонента КарпюкаВідгук опонента ЛапенкаВідгук опонента Мар’єнкова


Повідомлення про захист кандидатської дисертації

Мизи Олександра Сергійовича
 
«26» лютого 2020 року о «14:00» годині
 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.085.01 
відбудеться захист дисертації
 
Мизи Олександра Сергійовича
на тему:
Комбіновані згинальні конструкції з несучими бічними залізобетонними пластинами і кам’яним заповненням
 
за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди
(адреса: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. аудиторія а. 360)

Автореферат МизиДисертація МизиВідгук опонента КочкареваВідгук опонента Журавсьгого


Повідомлення про захист кандидатської дисертації

Бойко Олексія Вячеславовича 
 
«25» лютого 2020 року о «14:00» годині
 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.085.01 
відбудеться захист дисертації
 
Бойко Олексія Вячеславовича 
на тему:
Несуча здатність та деформативність вузлових з’єднань з дерев’яних двотаврових балок, оболонок та полігональних конструкцій
 
за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди
(адреса: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. аудиторія а. 360)

Автореферат Бойко