Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії

Проведення практичної підготовки здобувачів віщої освіти

інституту Гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії

у 2023-2024 навчальному році

денна та заочна форми навчання

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Освітній рівень - перший (бакалаврський)

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

14 Електрична інженерія

144 Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент та інжиніринг енергосистем

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія, у тому числі профілізації:

Автомобільні дороги та аеродроми

Водопостачання та водовідведення

Теплогазопостачання і вентиляція

Організація технічного нагляду в будівництві

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Гідротехнічне будівництво

27 Транспорт

275 Транспортні технології    (на автомобільному транспорті)

Транспортні технології на автомобільному транспорті

Освітній рівень - другий (магістерський)

Освітньо - професійні програми

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

Будівельна техніка та автомобілі

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Автомобільні дороги та аеродроми

Водопостачання та водовідведення

Організація технічного нагляду в будівництві

Теплогазопостачання і вентиляція

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Гідротехнічне будівництво