Інститут бізнесу та інформаційних технологій

Проведення практичної підготовки здобувачів віщої освіти

інституту Бізнесу та інформаційних технологій 

у 2023-2024 навчальному році

 

денна та заочна форми навчання

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Освітній рівень - перший (бакалаврський)

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент

075 Маркетинг

Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля

Економіка будівельного підприємства

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій, у тому числі профілізації:

Геодезія

Землеустрій та кадастр

Геоінформаційні системи і технології

Освітній рівень - другий (магістерський)

Освітньо - професійні програми

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Логістика

Менеджмент і адміністрування

Управління проектами

075 Маркетинг

Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля

Економіка будівельного підприємства

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій, у тому числі профілізації:

Геодезія

Землеустрій та кадастр

Геоінформаційні системи і технології