Інститут бізнесу та інформаційних технологій

Проведення практичної підготовки здобувачів віщої освіти

інституту Бізнесу та інформаційних технологій 

у 2022-2023 навчальному році

 

денна та заочна форми навчання

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Освітній рівень - перший (бакалаврський)

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент

075 Маркетинг

Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка будівельного підприємства

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій, у тому числі профілізації:

Геодезія

Землеустрій та кадастр

Освітній рівень - другий (магістерський)

Освітньо - професійні програми

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент і адміністрування

075 Маркетинг

Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка будівельного підприємства

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія

Землеустрій та кадастр