Інженерно-будівельний інститут

Проведення практичної підготовки здобувачів віщої освіти

Інженерно-будівельного інституту

у 2023-2024 навчальному році

денна та заочна форми навчання

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Освітній рівень - перший (бакалаврський)

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія, у тому числі профілізації:

Архітектурно-будівельний; інжиніринг

Промислове і цивільне будівництво

BIM-технології у ПЦБ

Освітній рівень - другий (магістерський)

Освітньо - професійні програми

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво

Архітектурно-будівельний інжиніринг

Інформаційні технології в промисловому та цивільному будівництві

Освітньо - наукові програми

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво