Будівельно-технологічний інститут

Проведення практичної підготовки здобувачів віщої освіти

Будівельно-технологічного інституту

у 2023-2024 навчальному році

 денна та заочна форми навчання

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Освітній рівень - перший (бакалаврський)

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія, у тому числі профілізації:

Міське будівництво та господарство

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Адитивні технології

Освітній рівень - другий (магістерський)

Освітньо - професійні програми

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Міське будівництво та господарство

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Адитивні технології

Освітньо - наукові програми

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів