Архітектурно-художній інститут

Проведення практичної підготовки здобувачів віщої освіти
Архітектурно-художнього інституту
у 2023-2024 навчальному році

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Освітній рівень - перший (бакалаврський)

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

Графічний дизайн

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво

19 Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

Освітній рівень - другий (магістерський)

Освітньо-професійні програми

02 Культура і мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво

19 Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування

Архітектура будівель та споруд

Дизайн архітектурного середовища

Містобудування

Освітньо-наукові програми

19 Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування

Архітектура будівель та споруд