Консультації


Консультації на 1 семестр 2021-2022

Онов. 30.12


Автомобільні дороги та аеродроми

Залізобетонних конструкцій та транспортних споруд

Гідротехнічного будівництва

Будівельна механіка

Архітектури будівель та споруд

Іноземних мов

Машинобудування

Менеджменту і маркетингу

Металевих, деревяних та пластмасових конструкцій

Містобудування

Опору матеріалів

Основ і фундаментів

Рисунка, живопису та архітектурної графіки

Теоретичної механіки

Фізики

Хімії та екології

Філософії, політології, психології та права

Мовної підготовки

Інформаційних технологій та прикладної математики

Архітектурних конструкцій

Виробництва будівельних виробів та конструкцій

Вищої математики

Геодезії та землеустрою

Дизайну архітектурного середовища

Економіки та підприємництва

Машинобудування

Міського будівництва та господарства

Нарисної геометрії та інженерної графіки

Образотворче мистецтво

Опору матеріалів

Організації будівництва та охорони праці

Теплогазопостачання і вентиляції

Технології будівельного виробництва

Фізвиховання та спорту

Процесів, апаратів в технології будівельного виробництва