Розклад консультацій та ліквідацій академічних заборгованостей


Консультації на 1 семестр 2023-2024 н.р.

Онов. 12.05


Архітектурних конструкцій

Виробництва будівельніх виробів і конструкцій

Геодезії та землеустрою

Дизайну архітектурного середовища

Економіки та підприємництва

Іноземних мов

Інформаційних технологій та прикладної математики

Машинобудування

Металевих, дерев'яних та пластмасових конструкцій

Містобудування

Міського будівництва та господарства

Мовної підготовки

Організації будівництва та охорони праці

Основ та фундаментів

Рисунка, живопису та архітектурної графіки

Теоретичної механіки

Фізики

Філософії, політології, психології та права

Хімії та екології

Вища математика

Будівельна механіка

Образотворчого мистецтва

Нарисної геометрії та інженерної графіки

Менеджменту і маркетингу

Автомобільні дороги і аеродроми

Архітектури будівель та споруд

Гідротехнічного будівництва

Залізобетонних конструкцій та транспортних споруд

Опору матеріалів

Технології будівельного виробництва

Процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів

Теплогазопостачання і вентиляції

Фізичногого виховання та спорту