Консультації


Консультації на 2 семестр з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій навчання:

 

Архітектури будівель та споруд

Архітектурних конструкцій

Автомобільних доріг та аеродромів

Будівельна механіка

Вищої математики

Водопостачання та водовідведення

Виробництва будівельних виробів та конструкцій

Геодезії та землеустрою

Гідротехнічного будівництва

Дизайну архітектурного середовища

Економіки та підприємництва

Залізобетонних конструкцій та транспортних споруд

Іноземних мов

Інформаційних технологій та прикладної математики

Машинобудування

Менеджменту та маркетингу

Металевих, деревяних та пластмасових конструкцій

Містобудування

Міського будівництва та господарства

Нарисної геометрії та інженерної графіки

Опору матеріалів

Організації будівництва та охорони праці

Образотворче мистецтво 

Основ і фундаментів

Процесів, апаратів в технології будівельного виробництва

Рисунку, живопису та архітектурної графіки

Теоретичної механіки

Теплогазопостачання і вентиляції

Технології будівельного виробництва

Українознавства

Філософії, політології, психології та права

Фізики 

Хімії та екології