Про центр післядипломної освіти

Історія підрозділу

У 1960 році в Одеському інженерно-будівельному інституті вперше почали свою діяльність "Курси підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників", створенню яких передували Постанова Ради Міністрів Української РСР від 9 липня 1960 та наказ Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 5 серпня 1960 року. В ті роки керівний інженерно-технічний персонал будівельної галузі повинен був раз в 5 років підвищувати свою кваліфікацію.
 

 

Таким чином, через курси пройшло не одне покоління керівників будівельної індустрії південного регіону України, що сприяло подальшому зміцненню зв'язків між академією та виробництвом.
 

 

У 1988 році згідно спільного наказу Мінвузу УРСР і Украгробуду курси були реорганізовані в «Факультет підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців будівельних організацій», який очолював Дзюба Володимир Олександрович, а пізніше Сааков Важа Вартанович та Тімчишина Раїса Леонідівна.
 

 

В 1998 році факультет став називатися «Факультетом перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів», його очолив Шкрабік Йосип Володимирович.
 
 
У 2004 році факультет був перетворений в Інститут післядипломної освіти, а потім, у 2009 році – в Центр післядипломної освіти, що є самостійним структурним підрозділом. З 2010 року центр очолює Дзюба Сергій Володимирович.
 
До роботи нашого навчального підрозділу завжди пред'являлися особливі вимоги, відповідно до яких заняття завжди проводилися найбільш кваліфікованими викладачами, провідними фахівцями проектних і науково-дослідних інститутів, а також представниками контролюючих та експертних організацій..
 

 

Головним завданням післядипломної освіти в академії була і залишається організація систематичного вивчення нашими студентами і слухачами новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, ефективних методів планування і економічного стимулювання, наукової організації роботи та управління будівництвом, засобів автоматизації та механізації виробничих процесів і широкий обмін виробничо-технічним досвідом..
 
 
 

В теперішній час академія запрошує осіб, бажаючих отримати другу вищу освіту ступеня магістр в спеціалізованих навчальних групах по наступних спеціальностях і спеціалізаціях:

№№ 
з.п.

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Тривалість навчання                           

1

02 Культура і мистецтво

023  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво

1,5...4,5 навч.р.

2

07 Управління та адміністрування

073  Менеджмент

Менеджмент і адміністрування

1,5 навч.р.

3

Управління проектами

4

075  Маркетинг

Маркетинг

5

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка будівельного підприємства

2,0 навч.р.

6

Експертиза та управління нерухомістю

7

13 Механічна інженерія

133  Галузеве машинобудування

Технічне обслуговування будівельних машин, автомобілів та міського транспорту

8

19 Архітектура та будівництво

191  Архітектура та містобудування

Архітектура будівель                                                       і споруд

3,5 навч.р.

9

Реконструкція та реставрація архітектурних об’єктів

10

Містобудування

11

Дизайн архітектурного середовища

12

192  Будівництво та цивільна інженерія

Архітектурно-будівельний інженіринг

2,5 навч.р.

13

Промислове і цивільне                                                     будівництво

14

Організація технічного нагляду в будівництві

15

Міське будівництво та господарство

16

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

17

Мости і транспортні тунелі

18

Автомобільні дороги і аеродроми та транспортні системи

19

Теплогазопостачання та вентиляція

20

Водопостачання і водовідведення

21

Інформаційні технології в промисловому та цивільному будівництві

22

193  Геодезія та землеустрій

Геодезія

2,0 навч.р.

23

Землеустрій та кадастр

24

194  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Водогосподарське та природоохоронне будівництво

2,5 навч.р.

25

Гідромеліорація

26

Раціональне використання і охорона водних ресурсів

27

Гідротехнічне будівництво

Можливе навчання студентів згідно індивідуальних навчальних планів по всіх спеціальностях  та освітньо-професійних програм, що ліцензовані в академії

 
Запрошуємо осіб, що мають кваліфікаційній рівень або ступень освіти бакалавр, спеціаліст, магістр.

 

Для випускників вищих навчальних закладів, що мають споріднені спеціальності, термін навчання визначається індивідуально.

Підвищення кваліфікації фахівців будівельної галузі здійснюється в Одеській державній академії будівництва та архітектури відповідно до галузі знань 19 Архітектура і будівництво за спеціальностями 191 Архітектура і містобудування, 192 Будівництва та цивільна інженерія за такими спеціалізаціями:

Галузь знань

Спеціальність

Курс підвищення кваліфікації

Тривалість підвищення кваліфікації

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво                      та цивільна інженерія

Кошторисна справа в будівництві

7 тижнів

Будівництво будівель і споруд в сейсмічних районах

2 тижня

Будівництво в складних геологічних умовах

2 тижня

Підвищення кваліфікації фахівців об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

6 тижнів

Підвищення кваліфікації керівників та фахівців управляючих компаній (управителів), що надають послуги з комплексного обслуговування багатоквартирних будинків

6 тижнів

Неруйнівні методи контролю якості будівельної продукції

4 тижня

Підвищення кваліфікації спеціалістів монтажу світлопрозорих систем

4 тижня

Користування комп’ютерною програмою M.E.Doc

2 тижня

Автоматизоване проектування об'єктів будівництва в системі AutoCAD

4 тижня

Інженерна та комп'ютерна графіка в будівництві. Графічна система T-flex CAD

4 тижня

Використання програмного комплексу SCAD Office для чисельного дослідження напружено-деформованого стану вузлів і конструкцій при проектуванні об'єктів промислового і цивільного будівництва

6 тижнів

Застосування програмного комплексу ANSYS для моделювання та розрахунку будівель та споруд

6 тижнів

Застосування програмного комплексу Autodesk Revit для моделювання та розрахунку будівель та споруд

6 тижнів

Підвищення кваліфікації працівників цементних заводів

4 тижня

Енергозбереження і кліматизація в житлових, громадських і промислових будівлях

6 тижнів

Підготовки фахівців з проведення оцінки енергетичної ефективності будівель та споруд

4 тижня

Підготовки фахівців з обстеження інженерних систем будівель та споруд

4 тижня

Також здійснюється організація курсів підвищення кваліфікації за іншими спеціалізаціями відповідно замовленням будівельних організацій

 

Курси підвищення кваліфікації Одеської державної академії будівництва та архітектури в даний час є єдиними в Одесі, що мають державну ліцензію щодо підвищення кваліфікації фахівців у областях архітектури, будівництва та гідротехніки (водних ресурсів).