Система менеджменту якості

Система менеджменту якістю (СМЯ) - це сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для загального керівництва якістю.
Впровадження СМЯ (за міжнародним стандартом ISO серії 9000) дасть користувачеві впевненість в тому, що бібліотека ОДАБА систематично працює над якістю наданих інформаційних послуг, оперативно усуває виникаючі помилки, удосконалює і покращує свою діяльність та своєю метою ставить максимально ефективне задоволення потреб читачів.
Кроки бібліотеки для переходу до СМЯ:
  1. Сформувати управлінську та інформаційну культуру персоналу бібліотеки з подальшою внутрішньою атестацією персоналу;
  2. Приділяти увагу адміністрації бібліотеки до організації професійного розвитку персоналу щодо підвищення кваліфікації в галузі менеджменту та СМЯ (курси, семінари, вебінари);
  3. Назначити відповідального представника по якості;
  4. Створити робочу групу по розробці, документуванню та впровадженню СМЯ;
  5. Визначити місію та стратегію розвитку бібліотеки відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001;
  6. Розробити карту процесів елементів PDCA (плануй (Plan), роби (Do), перевіряй (Check), впливай (Act)) циклу;
  7. Розробити та впровадити документацію бібліотеки за міжнародними вимогами СМЯ;
  8. Отримати сертифікат навчання на внутрішнього аудитора співробітника бібліотеки, який входить до робочої групи;
  9. Провести внутрьошній аудит в рамках СМЯ;
  10. Проаналізувати роботу СМЯ та поліпшити результати. 

Модель системи якості роботи бібліотеки ОДАБА з процесами
Політика бібліотеки ОДАБА в галузі якості
Стратегічна мета та місія бібліотеки ОДАБА
Стратегічний план розвитку бібліотеки ОДАБА на 2019-2024рр.
Схема основних етапів досягнень відповідності ISO 9001 бібліотеки ОДАБА
Схема процесу постійного покращення якості інформ.-бібліограф. обслуг. на основі PDCA циклу