На 87 році життя пішов у Вічність Олександр Сергійович Городецький

Зображення На 87 році життя пішов у Вічність Олександр Сергійович Городецький 2022

ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ГОРОДЕЦЬКИЙ
(28.03.1935 – 04.01.2021)

 

На 87 році життя пішов у Вічність Олександр Сергійович Городецький, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки

Олександр Сергійович закінчив Київський інженерно-будівельний інститут у 1955 році за спеціальністю промислове та цивільне будівництво. Працюючи в проектних та науково-дослідних інститутах УкрНДІпроектстальреконструкція (1955–1960, інженер, головний інженер проекту), Київ-ЗНДІЕП (1960–1969, зав. лабораторією), УкрНДІпроект (1969–1971, зав. 1 -1976, завідувач відділу), НДІАСС 1976-2009, заступник директора з наукової роботи), НДІСП (2009 -2020, головний науковий співробітник), Городецький А. С. завжди поєднував науково - дослідницьку діяльність з інженерною практикою.

 

Брав участь у проектуванні складних будівельних об'єктів - великопролітного покриття Бори-спольського аеровокзалу (у вигляді тонкостінної пологої оболонки - проліт 56-48 м), конструкцій Республіканського стадіону в м. Києві (конструкції чаші другого ярусу), великопролітних висячих покриттів кіно-концертних залів, складних конструкцій об'єктів металургійної, хімічної та вугільної промисловості.

 


Ще в 1957 році Городецький А. С. розробив ряд прийомів автоматизованого розрахунку конструкцій і математичного моделювання. У 1966 році після закінчення аспірантури НДІ будівельних конструкцій Олександр Сергійович захистив кандидатську дисертацію. У 1969 році під керівництвом і за безпосередньої участі А. С. Городецького розроблено програмні комплекси, в яких вперше в країні був реалізований метод кінцевих елементів, а в 1970 році - і метод суперелементів. Лікарську дисертацію Олександр Сергійович успішно захистив у 1978 році. За створення наукової школи у галузі інженерних методів розрахунку конструкцій Городецькому А. С. у 1984 році присвоєно звання професора.

 


Наукові роботи Городецького А. С. спрямовані на розробку інженерних методів інформатизації проектування будівельних об'єктів. Олександром Сергійовичем опубліковано понад 200 наукових праць. Городецький О. С. у 1986 році удостоєний Державної премії України у галузі науки та техніки. У 2007 році відзначений Подякою Кабінету Міністрів України «За значний особистий внесок у забезпечення розвитку будівельної галузі, багаторічну сумлінну роботу і високий професіоналізм».

 


О. С. Городецький був засновником школи комп'ютерних технологій проектування конструкцій та науковим керівником багатьох представників цієї школи. Під його науковим керівництвом підготовлено два доктори наук та понад двадцять кандидатів наук. Розроблені під його керівництвом та за безпосередньою участю програмні комплекси ЛІРА, ЛІРА-САПР, МО-НОМАХ широко відомі та використовуються практично всіма проектними та науковими організаціями України, країн Балтії, Грузії та деяких країн Європи та Азії.

 


Городецький А. С. брав активну участь у громадській науковій діяльності. Він був керівником відділення «Комп'ютерні технології у будівництві» Академії Будівництва України.

 


Олександр Сергійович був творчою, цікавою людиною та яскравою неординарною особистістю. Все життя він присвятив науці, методам комп'ютерного моделювання та розробці програмних комплексів масового застосування.


Рідні та близькі, друзі, колеги та знайомі, вся наукова громадськість смуткує про непоправну втрату.


Світла пам'ять про цю чудову людину назавжди залишиться в серцях його учнів, колег, і всіх тих, хто її знав, любив і поважав.