Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті»

Шановні колеги!
 
Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі XIІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті», проведення якої передбачено 20-21 жовтня 2022 р. в Одеській державній академії будівництва та архітектури.

 

На конференцію приймаються матеріали викладачів, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, магістрантів, студентів, представників органів державного і місцевого самоврядування, підприємств, фінансових установ, фахівців, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції. 
 
До публікації приймаються наукові матеріали, які раніше не друкувалися.
 
Метою конференції є оприлюднення результатів досліджень та обмін досягненнями у використанні методології проектного менеджменту між вітчизняними та зарубіжними науковцями; сприяння підвищенню зацікавленості та усвідомлення значення управління проектами в сучасних умовах розвитку економіки країни та світу.
 
На конференції передбачена робота за наступними напрямками:
- Напрями застосування проектного підходу;
- Основні тенденції проектного управління;
- Стандарти управління проектами у будівництві;
- Управління проектами в галузі енергоефективності;
- Інформаційні технології в управлінні проектами;
- Управління зацікавленими сторонами проектів;
- Особливості управління некомерційними проектами;
- Проблеми підготовки фахівців з управління проектами;
- Управління проектами в галузі девелопменту та інжинірингу.
 
Робочі мови конференції: українська, англійська.
 
Запрошення на конференцію