Вибіркові освітні компоненти


ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерській) рівень

Третій (науковий) рівень - доктор філософії

ЗАГАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ

ЗАГАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ

ЗАГАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ

СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ) КОМПОНЕНТИ

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ) КОМПОНЕНТИ

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ) КОМПОНЕНТИ

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

073 Менеджмент

073 Менеджмент

073 Менеджмент

075 Маркетинг

075 Маркетинг

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

126 Інформаційні системи та технології

126 Інформаційні системи та технології

126 Інформаційні системи та технології

133 Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

144 Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

191 Архітектура та містобудування

191 Архітектура та містобудування

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

192 Будівництво та цивільна інженерія

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)