144 Енергетичний менеджмент та інжиніринг енергосистем

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА  

 

Освітній рівень - перший (бакалаврський) професійний

Обсяг освітнього компоненту – 4,0 кредити ЄКТС

 

 Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Акумулювання енергії, засоби та системи

 

Використання вторинних енергетичних ресурсів

 

Виробнича база виробництва теплоенергетичних об'єктів

 

Гідравлічні турбіни

 

Динамічні моделі в інженерних задачах

 

Екологічне обґрунтування проектів в ТГП

 

Енергоаудит (підготовчий курс до сертифікації)

 

Енергоменеджмент (спецкурс)

 

Комплексна енергоефективна реконструкція житлової забудови

 

Конденсаційні енергетичні системи

 

Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій

 

Нетрадиційні системи генерації теплоти

 

Основи підприємництва та бізнес-планування

 

Проектування та експлуатація муніципальної енергетики

 

Проектування та експлуатація систем вентиляції

Силабус

Процеси та апарати в теплоенергетицы

Силабус

Системи наскрізного проектування

 

Сучасні інженерні системи та обладнання

 

Сучасні системи кондиціювання повітря

 

Сучасні технології монтажу енергетичних систем

 

Теплонасосні технології в теплохладотехниці

 

Теплотехнічні вимірювання та прилади

 

Управління іноваційними процесами в енергетиці

 

Управління міським господарством