ФК за П Геоінформаційні системи і технології

Спеціальні (фахові) компоненти за профілізації: Геоінформаційні системи і технології

 

Компоненти

Силабуси

Основи геоматики

 

Планування та розвиток земель населених пунктів

Силабус

Програмне забезпечення в геодезії та землеустрої

 

Законодавчі основи топографо-геодезичної діяльності

 

Основи комп'ютерних технологій в картографії

 

Нормативна грошова оцінка земель

Силабус

Грунтознавство і моніторинг земель