Підготовче відділення

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

 

Підготовче відділення для іноземних громадян Центру підготовки спеціалістів Одеської державної академії будівництва та архітектури (дали ЦПС ОДАБА)  було створено наказом №11 від 10.02.1993 р.

 

Підготовче відділення для іноземних громадян – здійснює підготовку іноземних громадян та осіб без громадянства для навчання на всіх спеціальностях ОДАБА та в інших навчальних закладах України.

 

Фахівці підготовчого відділення для іноземних громадян розробляють та впроваджують новітні методики й технології викладання української, російської та англійської мов як іноземних, а також пропедевтичні курси профільних дисциплін за різними напрямками.

 

Гарантією якісної підготовки іноземних громадян є висока кваліфікація викладачів, їх досвід роботи з іноземними слухачами, а також розробка і використання сучасних методик навчання. Іноземні громадяни на підготовчому відділенні для іноземних громадян забезпечені кращими аудиторіями, спеціалізованими кабінетами, лабораторіями, комп’ютерними класами, навчальною та методичною літературою.

 

Підготовка іноземних громадян здійснюється двома мовами:
  • українською;
  • англійською.
Вивчення української або англійської мов як іноземних відбувається протягом усієї навчальної програми підготовчого відділення для іноземних громадян.

 

Незалежно від обраного напряму підготовки  кількість годин, відведена на вивчення іноземної мови, становить 720 аудиторних годин, що забезпечує  достатній рівень володіння мовою для навчання у ЗВО.

 

Відповідно до навчальних планів підготовчого відділення для іноземних громадян навчання відбувається протягом двох семестрів, у кінці кожного з яких проходить заліково-екзаменаційна сесія. Перші 10 тижнів навчання викладається лише іноземна мова із максимальним навантаженням 30 годин на тиждень, що дозволяє опанувати необхідний рівень знань мови для вивчення загальних дисциплін, із введенням яких кількість годин іноземної мови поступово зменшується.

 

Підготовка іноземних громадян здійснюється за наступними спеціалізаціями:
  • природничо-наукова;
  • інженерно-технічна;

 

Згідно з навчальними планами підготовчого відділення для іноземних громадян, починаючи з 11 тижня навчання, відповідно до обраної спеціалізації, відбувається поступове введення таких загальних дисциплін, як: математика, фізика, біологія, хімія, креслення, основи інформатики,  рисунок, країнознавство, українська мова як іноземна.

 

Термін навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян становить 10 місяців. Відповідно до графіку навчального процесу, зарахування іноземних громадян на навчання відбувається з 20 серпня.

 

Іноземні слухачі, які успішно склали всі іспити і заліки, отримують свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземних громадян.