Спеціальності

Ступінь вищої освіти – бакалавр

 

Галузь знань
Спеціальність
Спеціалізація
Термін навчання
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
19 Архітектура та будівництво
191 - Архітектура та
містобудування
Архітектура будівель і споруд
3 р 10 м
немає
Містобудування
3 р 10 м
немає
Дизайн архітектурного середовища
3 р 10 м
немає
Реконструкція та реставрація будівель
і споруд
3 р 10 м
немає
02 Культура
і мистецтво
023 - Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво,
реставрація
Образотворче мистецтво
3 р 10 м
немає
07 Управління та
адміністрування
073 - Менеджмент
Менеджмент і адміністрування
3 р 10 м
4 р 10 м
Управління проектами
3 р 10 м
4 р 10 м
Менеджмент туризму
3 р 10 м
4 р 10 м
075 - Маркетинг
Маркетинг
3 р 10 м
4 р 10 м
Цифровий маркетинг та електронна
3 р 10 м
4 р 10 м
076 - Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність
Економіка будівельного підприємництва
3 р 10 м
4 р 10 м
Експертиза та управління нерухомістю
3 р 10 м
4 р 10 м
Підприємництво в сфері готельно- ресторанного бізнесу
3 р 10 м
4 р 10 м
Підприємництво та митнологістична діяльність
3 р 10 м
4 р 10 м
Біржова діяльність та фондові ринки
 
3 р 10 м
4 р 10 м
12 Інформаційні
технології
126 - Інформаційні системи і
технології
Інформаційні системи і технології
3 р 10 м
4 р 10 м
19 Архітектура та будівництво
193 - Геодезія та землеустрій
Геодезія
3 р 10 м
4 р 10 м
Землеустрій та кадастр
3 р 10 м
4 р 10 м
Геоінформаційні системи і технології
3 р 10 м
4 р 10 м
192 - Будівництво та цивільна
інженерія
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
3 р 10 м
4 р 10 м
Міське будівництво та господарство
3 р 10 м
4 р 10 м
Промислове і цивільне будівництво
3 р 10 м
4 р 10 м
Мости і транспортні тунелі
3 р 10 м
4 р 10 м
Архітектурно-будівельний інжиніринг
3 р 10 м
4 р 10 м
Інформаційні технології в промисловому та цивільному будівництві
3 р 10 м
4 р 10 м
Теплогазопостачання і вентиляція
3 р 10 м
4 р 10 м
Водопостачання та водовідведення
3 р 10 м
4 р 10 м
Автомобільні дороги і аеродроми та транспортні системи
3 р 10 м
4 р 10 м
Організація технічного нагляду у
будівництві
3 р 10 м
4 р 10 м
Енергетичний менеджмент і інжиніринг
3 р 10 м
4 р 10 м
194 - Гідротехнічне
будівництво, водна
інженерія та водні
технології
Гідротехнічне будівництво
3 р 10 м
4 р 10 м
Гідромеліорація
3 р 10 м
4 р 10 м
Водогосподарське та природоохоронне будівництво
3 р 10 м
4 р 10 м
Раціональне використання і охорона
водних ресурсів
3 р 10 м
4 р 10 м
13 Механічна
інженерія
133 - Галузеве машино-
будування
Технічне обслуговування будівельних
машин, автомобілів та міського
транспорту
3 р 10 м
4 р 10 м
 
Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань
Спеціальність
Спеціалізація
Термін навчання
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
19 Архітектура та будівництво
191 - Архітектура та
містобудування
Архітектура будівель і споруд
1 р 10 м
немає
Містобудування
1 р 10 м
немає
Дизайн архітектурного середовища
1 р 10 м
немає
02 Культура
і мистецтво
 
023 - Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво,
реставрація
 
Образотворче мистецтво
1 р 10 м (ОНП)
1 р 5 м
(ОПП)
немає
07 Управління та
адміністрування
073 - Менеджмент
Менеджмент і адміністрування
1 р 10 м (ОНП)
1 р 5 м
(ОПП)
1 р 5 м
(ОПП)
 
Управління проектами
075 - Маркетинг
Маркетинг
076 - Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність
Економіка будівельного підприємництва
Експертиза та управління нерухомістю
19 Архітектура та будівництво
193 - Геодезія та землеустрій
Геодезія
1 р 10 м (ОНП)
1 р 5 м
(ОПП)
1 р 5 м
(ОПП)
 
Землеустрій та кадастр
192 - Будівництво та цивільна
інженерія
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
1 р 10 м (ОНП)
1 р 5 м
(ОПП)
 
1 р 5 м
(ОПП)
 
Міське будівництво та господарство
Промислове і цивільне будівництво
Мости і транспортні тунелі
Теплогазопостачання і вентиляція
Водопостачання та водовідведення
Автомобільні дороги і аеродроми та транспортні системи
Організація технічного нагляду у
будівництві
194 - Гідротехнічне
будівництво, водна
інженерія та водні
технології
Гідротехнічне будівництво
1 р 10 м (ОНП)
1 р 5 м
(ОПП)
 
1 р 5 м
(ОПП)
 
Гідромеліорація
Водогосподарське та природоохоронне будівництво
Раціональне використання і охорона
водних ресурсів
13 Механічна
інженерія
133 - Галузеве машино-
будування
Технічне обслуговування будівельних
машин, автомобілів та міського
транспорту
1 р 10 м (ОНП)
1 р 5 м
(ОПП)
 
1 р 5 м
(ОПП)
 
 
ОНП - освітньо-наукова програма підготовки магістрів
ОПП - освітньо-професійна програма підготовки магістрів