Умови проживання

Інформація про наявність облаштованих гуртожитків
для проживання іноземців та служби безпеки
 
Академія має потужну матеріально-технічну базу, яка відповідає сучасним вимогам підготовки фахівців як українців, так і іноземців. В академії для проживання всіх студентів, а також іноземців є 5 гуртожитків, загальна площа яких складає 27150 кв. м.

 

Усі здобувачі вищої освіти, які цього потребують, забезпечені гуртожитком. Поселення вступників і студентів до гуртожитків проводиться відповідно до затвердженого «Положення про порядок поселення (переселення, виселення) студентів та аспірантів (докторантів) академії в гуртожитки студентського містечка академії».
 
Абітурієнтів, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, забезпечують місцем. Академія має п’ять  гуртожитків, у яких є кімнати для занять і відпочинку, спортивні кімнати з відповідним обладнанням, кафе та бібліотека, душові кімнати. Умови проживання відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

 

Студенти проживають в академічному гуртожитку в кімнатах по 2 або 3 людини. Після поселення в гуртожиток, студент отримує список майна і пропуск в гуртожиток. Для користування студент отримує спальне місце, посуд першої необхідності, записаний в списку майна, а також постільну білизну, штори, книжкові полиці та інше. Речі зі списку майна слід використовувати дбайливо, а після користування повернути в первинному стані.

 

Іноземним студентам правила проживання в гуртожитку надають українською та англійською мовами.

 

Усі іноземні студенти забезпечуються місцями для проживання в гуртожитках академії.

 

Студентам, які проживають у гуртожитках, окрім організації належного побуту, відпочинку і дозвілля, створено в академії систему безпеки.

 

Для цього на території академії та студентського містечка несуть цілодобову вахту працівники служби охорони академії, які забезпечують безпеку і правопорядок.

 

Підвищено рівень дієвої взаємодії із співробітниками УДМС України в Одеській області, які регулярно проводять роз’яснювальні бесіди-зустрічі з іноземцями, а також забезпечують своєчасне інформування з питань дотримання ними чинного законодавства України.
 
Це дозволяє скоротити кількість порушень, пов’язаних із недотриманням норм чинного законодавства, яке регламентує перебування іноземців на території України. Крім того, територія, на якій знаходиться студентське містечко, входить до маршруту патрулювання Національної поліції України, що здійснює нагляд за охороною громадського порядку та безпеки, боротьбу з правопорушеннями на вулицях, площах, в парках м. Одесі.

 

Із метою посилення ролі студентського самоврядування та забезпечення дотримання правил внутрішнього розпорядку іноземними студентами і безпеки проживання їх в гуртожитках, співробітники Центру підготовки спеціалістів із зарубіжних країн проводять зібрання зі студентами, які користуються повагою та авторитетом серед товаришів і можуть здійснювати належний виховний вплив; старостами кімнат та поверхів.

 

Системна і планова виховна робота, а також постійний контроль за нею з боку керівництва академії, дозволяє забезпечити ефективну участь студентів-іноземців в учбовому процесі, мінімізувати ситуації, що можуть призвести до їх відрахування за невиконання умов контракту та скоєння правопорушень.