Медичне обслуговування

Медичне обслуговування

 

У Одеській державній академії будівництва та архітектури (далі ОДАБА) створені всі умови для надання медичного обслуговування іноземних громадян.

 

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України з метою навчання, можуть звернутися по медичну допомогу, в тому числі екстрену, до будь-якого державного або комунального закладу охорони здоров’я. Іноземцям та особам без громадянства, медична допомога, в тому числі екстрена, надається за плату, якщо законодавством або міжнародними договорами України не передбачено інше.
 
Медична допомога надається іноземцям та особам без громадянства відповідно до вимог, установлених законодавством України, в тому числі щодо застосування методик діагностики, лікування, лікарських засобів.

 

Всі іноземні студенти укладають із страховиком-резидентом договір страхування (поліс, свідоцтво, сертифікат), що гарантує оплату вартості медичної допомоги, оплата зазначеної вартості здійснюється страховиком-резидентом шляхом перерахування коштів закладу охорони здоров’я, який надав медичну допомогу, за умови пред’явлення документа для оплати.

 

У ОДАБА іноземні студенти укладають договори комплексного страхування: медичного страхування, страхування від нещасних випадків іноземних громадян, які тимчасово проживають на території України та страхування відповідальності перед третіми особами, пов’язаної з видворенням такої особи з території України із провідними страховими компаніями, які мають відповідну ліцензію.

 

Згідно договору медичного страхування внаслідок раптового захворювання, нещасного випадку та інших непередбачуваних подій застрахована особа отримує медичну або іншу допомогу (послугу).

 

Під медичною допомогою (послугою) розуміється отримання в лікувально-профілактичних закладах медичної послуги, допомоги та лікарських засобів при лікуванні розладів здоров’я внаслідок нещасного випадку, гострого захворювання, загострення хронічного захворювання, що виникли протягом дії договору та входять до одного з наведених класів захворювання у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, а саме стаціонарної допомоги, амбулаторно-поліклінічної та швидкої медичної допомоги.

 

Під стаціонарною допомогою розуміється організація екстреної госпіталізації в спеціалізовані відділення лікувальних закладів; функціональні, лабораторні, інструментальні дослідження та діагностика; забезпечення необхідними медикаментами у разі лікуванні в стаціонарі; відшкодування вартості медикаментів та платних медичних послуг; оплату перебування в палатах закладів охорони здоров’я тощо.

 

Під швидкою медичною допомогою розуміється організація послуг служби невідкладної медичної допомоги через цілодобовий диспетчерський центр страховика; здійснення необхідних лікувальних заходів; доставку застрахованої особи в стаціонар у відповідності з профілем захворювання.

 

Під медичною послугою розуміється проведення профілактичного медичного обстеження застрахованої особи, але не частіше одного разу на рік, в рамках визначеного ліміту.

 

Під амбулаторно-поліклічною допомогою розуміється організація консультативної допомоги в амбулаторних умовах лікарів за профілем захворювання, проведення необхідних діагностичних та лабораторних досліджень до моменту встановлення первинного діагнозу.

 

Під іншою допомогою (послугою) розуміють репатріацію тіла Застрахованої особи до місця, передбаченого умовами договору страхування, у випадку смерті застрахованої особи внаслідок нещасного випадку або раптового захворювання.

 

При добровільному страхуванні відповідальності перед третіми особами: предметом договору є майнові інтереси, пов’язані із обов’язком Страхувальника відшкодувати заподіяну ним шкоду особам, що згідно із вимогами чинного законодавства України відшкодували або понесли витрати, пов’язані з примусовим видворенням Страхувальника за межі України.